KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
7 grudnia 2019

Czy warto uprawiać groch ozimy?

Groch jest rośliną strączkową należącą do rodziny bobowatych. Znajduje zastosowanie zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i w kuchni. Uprawa roślin z tej rodziny jest obecnie popierana i szeroko promowana. W gospodarstwach rolnych powinna znaleźć miejsce w zmianowaniu ze względu na odbudowę prawidłowej struktury gleby.

Do niedawna znaliśmy tylko jarą odmianę grochu. Jednak w ostatnich latach hodowle roślin wyhodowały ozimą odmianę grochu. Na poletkach demonstracyjnych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach jesienią 2018 roku został wysiany groch ozimy James i można było go oglądać podczas Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w czerwcu 2019 r.

Do uprawy grochu ozimego na poletkach demonstracyjnych zostało zastosowane nawożenie przedsiewne w ilości: N – 12 kg/ha, P2O5 – 60 kg/ha, K2O – 120 kg/ha oraz CaO – 500 kg/ha. Groch został zasiany 25.10.2018 r. w obsadzie 100 szt./m2. W tym samym dniu zastosowano odchwaszczanie herbicydem STOMP AQUA 455 CS.

Wiosną – zgodnie z programem nawożenia dolistnego firmy ADOB – groch został zasilony azotem w ilości 40 kg/ha oraz trzema zabiegami nalistnymi. Aby zabezpieczyć rośliny przed chorobami grzybowymi i szkodnikami, zastosowano ochronę fungicydową i insektycydową w trzech terminach (w tabeli: T1, T2, T3) w odstępie około 10 dni.

Ochrona fungicydowa Ochrona insektycydowa
T1 Topsin M 500 SC Cyperkill Max 55 EC
T2 Switch 62,5 WG Proteus 110 OD
T3 Talonil 500 SC Mospilan 20 SP

 

Odmiana James plonowała najwyżej ze wszystkich odmian grochu wysianych na poletkach demonstracyjnych. Plon grochu ozimego wyniósł 68,0 dt/ha. Na jego wysokość największy wpływ miał przebieg pogody, susza i upał w okresie tuż przed i w trakcie kwitnienia, który w widoczny sposób zredukował potencjalny plon. Często można przeczytać w czasopismach rolniczych o niepowodzeniach w uprawie grochu ozimego i o niskim plonowaniu.

Przyczynami niepowodzeń w uprawie najczęściej są:
• niewłaściwy termin siewu – zbyt wczesny; ustalenie optymalnego terminu wymaga obserwacji przebiegu pogody; nasiona należy wysiać w takim czasie, aby przed końcem wegetacji jesiennej rośliny zdążyły wytworzyć maksymalnie jedną parę liści właściwych, choć mogą zimować też w fazie liścieni

• zbyt późne po ruszeniu wegetacji wiosennej rozpoczęcie ochrony fungicydowej; wczesną wiosną rośliny atakuje czekoladowa plamistość, która w znaczący sposób potrafi zredukować plon grochu; ochronę fungicydową należy kontynuować, aby nie dopuścić do porażenia roślin innymi chorobami

• brak nawożenia mikroelementami – groch wymaga dostarczenia boru, molibdenu i cynku; podczas oprysku mikroelementami warto również zastosować nawozy dolistne zawierające NPK w krytycznych okresach dla grochu, tj. przed kwitnieniem i w okresie po kwitnieniu.

Groch ozimy jest rośliną, która w znacznym stopniu omija wiosenne susze, co zapewnia wysokie i stabilne plonowanie.

 

 
Rafał Balcerak
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione