KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
10 grudnia 2019

Dlaczego warto postawić na małe przetwórstwo?

Jeszcze do 20 grudnia rolnicy i małżonkowie rolników mogą składać wnioski w ramach poddziałania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Dlaczego warto zainwestować w tzw. małe przetwórstwo?

  • Jeżeli jesteś ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z mocy ustawy w pełnym zakresie oraz już wykonujesz bądź chcesz rozpocząć działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), ta forma pomocy unijnej jest dla ciebie.

 

  • RHD to dobry sposób na zwiększenie dochodów w gospodarstwie rolnym. Skorzystaj z oferowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy na rozwój tego typu działalności na wsi.

 

  • Beneficjenci tego wsparcia muszą spełnić wymóg łączny, tj. zbywanie produktów przetworzonych w gospodarstwie. Produkty rolne przetwarzane i zbywane w ramach rolniczego handlu detalicznego to, m.in.: przetwory z owoców i warzyw: soki, dżemy, kiszonki, marynaty, koncentraty; przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby; oleje; wędliny; produkty mleczne, np. jogurty, sery, śmietana.

Maksymalne ilości żywności, które rocznie będzie mógł zbywać podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny oraz sposób jej dokumentowania określa Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 grudnia 2016 r. (DzU, poz. 2159). Do prowadzenia rolniczego handlu detalicznego nie jest wymagane uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aby uniknąć płacenia podatku dochodowego w ramach RHD, kwota przychodów powinna wynosić maksymalnie 40.000 zł rocznie. Po przekroczeniu tego limitu podatek dochodowy wynosi 2%.

Wsparcie na małe przetwórstwo jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Podlegają jej wydatki na inwestycje w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych. Wysokość pomocy, którą przyznaje ARiMR, wynosi maksymalnie 100.000 zł. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji to 10.000 zł.

Finansowane będą inwestycje związane z działalnością przetwórczą w ramach RHD, takie jak:

  • budowa lub modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności, w tym dostosowanie pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych do przechowywania produktów żywnościowych,
  • zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej, wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych,
  • zakup urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu środków transportu oraz używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu. W przypadku zadań, których planowany koszt netto przekracza równowartość 30.000 euro, wymagane jest przeprowadzenie postępowania ofertowego.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej na podstawie poniższych kryteriów wyboru:
• osoby poniżej 40. roku życia – 3 pkt
• innowacyjność operacji – 5 pkt
• ochrona środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – 5 pkt
• uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości – 3 pkt
• poziom bezrobocia – max 4 pkt przy najwyższym bezrobociu
• działalności w zakresie przetwarzania wybranych produktów rolnych w ramach RHD – 2 pkt.

Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przyznawania pomocy. Aby dokument był rozpatrywany, trzeba uzyskać ich minimum 4. 

 

 
Elżbieta Michalak
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione