KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
29 listopada 2021

Zakładanie plantacji roślin jagodowych

Coraz więcej osób zastanawia się nad dywersyfikacją źródeł dochodu w swoim gospodarstwie. Jednym ze sposobów na znalezienie nowego ich źródła jest zmiana profilu produkcji w kierunku roślin jagodowych. Każdy chce prowadzić takie uprawy, które przynoszą duże korzyści materialne, dające jednocześnie satysfakcję z efektów wykonywanej pracy. Nie można jednak patrzeć tylko na jednostkowe ceny otrzymywane w danym sezonie za owoce. Na co więc zwrócić uwagę przy zakładaniu plantacji?

Nie ulega wątpliwości, że obecnie powinniśmy zmierzać w kierunku uprawy owoców deserowych, tak by móc o cenę walczyć jakością, a nie ilością. Coraz większe problemy z dostępnością siły roboczej skłaniają producentów do poszukiwania alternatywy w zbiorze mechanicznym. Jednak owoce zebrane w ten sposób nadają się głównie do przemysłu, a ich cena nie jest zadowalająca. 

Na sukces plantacji składa się wiele czynników. Do uprawy gatunków jagodowych warto przygotować się odpowiednio wcześniej. W tej grupie jest wiele gatunków, o bardzo zróżnicowanych wymaganiach glebowych i klimatycznych.

Przygotowanie gleby

Planując więc nowe nasadzenia, pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, jest wykonanie analizy glebowej, po to, by mieć realny obraz tego, jakie składniki są w tym momencie dostępne w glebie, a także sprawdzić jej odczyn. Stanowisko źle dopasowane do danego gatunku może w dłuższej perspektywie doprowadzić do stopniowego zamierania plantacji. 
Każdy z gatunków ma odmienne wymagania względem pH, np. truskawka i malina - nieco poniżej 6, porzeczka - nieznacznie przekraczające 6, natomiast borówka - około 4. Mając aktualną analizę gleby, można łatwo określić potrzeby nawozowe. Najskuteczniejszym nawozem utrzymującym lub podnoszącym odczyn gleby jest kreda nawozowa. Jest ona w pełni bezpieczna i działa szybko. 


Dużo więcej pracy wymaga zakwaszenie gleby. Używa się do tego celu produktów opartych na siarce. Może ona być agresywna dla młodych, rozwijających się korzeni. O ile nawozy wapniowe można stosować niemal bezpośrednio przed sadzeniem, to proces zakwaszenia należy rozłożyć w czasie i podzielić na kilka etapów. Najlepiej rozpocząć go rok przed założeniem plantacji. 


Istotnym elementem w technologii produkcji roślin jagodowych jest zasobność gleby w próchnicę. Aby zwiększyć ilość próchnicy w glebie, należy jeszcze przed założeniem plantacji wprowadzić do niej jak największą ilość materii organicznej. Można w tym celu uprawiać rośliny na przyoranie, np. gorczycę czy grykę, dające dużo zielonej masy, lub zastosować obornik w ilości 40 t/ha. Im gleba będzie bogatsza w próchnicę, tym lepsza będzie jej struktura i zdolność zatrzymywania składników pokarmowych oraz wody.

 

Wybór gatunku

Skupmy się na podstawowych gatunkach, które możemy uprawiać z myślą o produkcji owoców deserowych. 
Mając gleby lekkie, przewiewne, łatwo nagrzewające się, można skłonić się w kierunku truskawek lub borówek. Gatunki te nie znoszą ciężkich gleb, przy których długotrwałe opady mogą doprowadzić do zaburzenia stosunków wodnopowietrznych i szybkiego zaduszenia się roślin. W przypadku borówek gleby ciężkie są o tyle niekorzystne, że ich pojemność sorpcyjna jest bardzo duża, co utrudnia ich zakwaszenie. A więc rozważając uprawę truskawek lub borówek, powinniśmy szukać gleb lekkich. Malina z kolei nie znosi zarówno gleb ciężkich, jak i bardzo lekkich, nie nadają się one pod uprawę tej rośliny. Najodpowiedniejsze są gleby średnie - żyzne, przewiewne dostatecznie wilgotne, zasobne w próchnicę.

Nawożenie startowe

Mimo odpowiedniego wynawożenia gleby warto zapewnić roślinom jak najlepszy start i dostępność składników przez całą wiosnę. W tym celu można jeszcze przed sadzeniem moczyć korzenie w różnego rodzaju ukorzeniaczach dostępnych na rynku. Taki zabieg pomoże w rozwoju korzeni włośnikowych. Korzystne jest również podawanie nawozów bezpośrednio podczas sadzenia, które zapewnią dostępność składników pokarmowych w obrębie jeszcze słabo rozwiniętej bryły korzeniowej. 
Szczególnie istotne przed założeniem plantacji jest nawożenie fosforem. Pierwiastek ten w niewielkim stopniu ulega przemieszczeniu w glebie, dlatego powinno się go wprowadzić na głębokość, na jakiej znajdują się korzenie wyżej wymienionych roślin, tj. 10-40 cm. Powinien on być wprowadzony głównie „na zapas”, ponieważ stosowany powierzchniowo na glebę, bez wymieszania z nią, daje ograniczone efekty. Nadmiar fosforu nie jest bezpośrednio szkodliwy dla roślin, jednak nadmierne doglebowe nawożenie niezależnie od odczynu gleby znacznie utrudnia pobieranie potasu, cynku, żelaza i miedzi. Z kolei zbyt wysoka zawartość potasu w glebie działa antagonistycznie do jonów magnezu, co w efekcie powoduje niedobór tego również ważnego składnika. Reasumując, ekologicznym i ekonomicznym uzasadnieniem nawożenia jest przestrzeganie zasady: „tak dużo, jak to konieczne, i tak mało, jak to możliwe”.

Odchwaścić przed sadzeniem

Zakładając plantacje wieloletnie, należy także zwrócić szczególną uwagę na dobre odchwaszczenie pola przed nasadzeniem. Walka z chwastami będzie trwała przez cały okres prowadzenia uprawy, ale największe problemy będą one sprawiały w pierwszych latach. 


Niezależnie od tego, na jaką uprawę się zdecydujemy, niezbędne jest zapoznanie się z wymaganiami danego gatunku i odpowiednie przygotowanie gleby, a także zdobycie podstawowej wiedzy na temat jego uprawy.

kontakt1.jpg
Krzysztof Blacha
Artykuł opracowany we współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione