KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Jaka przyszłość dla hodowli królików?

Opublikowano 15.11.2017 r.
W czasie wystawy drobnego inwentarza w Przysieku odbyło się szkolenie dotyczące hodowli królików. Omówiono aktualne problemy oraz planowane zmiany przepisów unijnych.

Pani dr inż. Natasza Święcicka szczegółowo przestawiła aktualną sytuację w stadach królików, które są pod oceną wartości użytkowej i hodowlanej. Ocena ta jest wykonywana przez specjalistów z Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie. Oprócz tego istnieją stada towarowe królików, których jest znacznie więcej. 

Pani dr hab. Dorota Kowalska prof. IZ PIB przedstawiła wyniki badań, które były przeprowadzone w Instytucie Zootechniki. Miały na celu zastąpienie śruty sojowej makuchem rzepakowym w żywieniu samic stada podstawowego oraz młodzieży. Zbadany został wpływ czynnika żywieniowego na wyniki produkcyjne oraz jakość pozyskanego mięsa od królików ras nowozelandzki biały oraz popielniański biały. W obydwu analizowanych rasach, które otrzymały 10% dodatek makuchu rzepakowego  w mieszance paszowej, stwierdzono istotne zmniejszenie jej pobrania. Pod wpływem dodatku makuchu rzepakowego nie uległ zmianie podstawowy skład mleka wydzielonego podczas laktacji, zmienił się za to profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu mleka. Wyniki przeprowadzonych dysekcji tuszek wykazały, że króliki z grup doświadczalnych obydwu ras były mniej otłuszczone. 

Pan prof. dr hab. Paweł Bielański omówił aktualne przepisy dotyczące utrzymania  królików, tj. Dziennik Ustaw z dnia 20 stycznia 2017 r. poz. 127. Należy pamiętać, że króliki wyjątkowo źle znoszą wysokie temperatury, szybko się przegrzewają, niekorzystnie znoszą również całkowitą ciszę, szybko się płoszą i ma to przełożenie na gorszy odchów potomstwa. 
W ciągu roku ubijanych jest w skali Unii Europejskiej 340 mln królików w Polsce zaledwie ok. 2 mln znajduje się w hodowli fermowej. 

W tym roku w Parlamencie Europejskim złożony został wniosek zakazu hodowli królików w klatkach. Wielu naukowców i hodowców twierdzi, że zwierzęta nie będą miały lepszego dobrostanu, gdy zostaną grupowo zamknięte na wspólnej przestrzeni. Wyniki badań przeprowadzonych w kojcach zbiorowych świadczą o tym, że króliki ustalają między sobą hierarchię. W grupie często bywają względem siebie agresywne, tak więc zbiorowe kojce nie służą im. Dorosłe osobniki wygryzają sobie futro, okaleczają wzajemnie gdy przebywają razem na zamkniętej przestrzeni. Czasem takie rozwiązania jak klatki pojedyncze są jedynym słusznym rozwiązaniem. Okaże się, jaki głos w sprawie tworzenia prawa będą mieć naukowcy, a jaki przeciwnicy hodowli i eko-działacze oraz jakie przepisy zostaną opracowane przez Unię Europejską. Pamiętajmy o tym, że hodowla królików ma wieloletnią tradycję nie tylko u nas, ale również w innych krajach członkowskich. Króliki wbrew sentymentom to zwierzęta gospodarskie, tak samo jak bydło czy trzoda chlewna. 

 

 

kontakt1.jpg
Anna Mońko
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:hodowla królikówkróliki
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO