KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
3 stycznia 2020

Inteligentne wsie - co się kryje za Smart Villages?

Inteligentne wioski to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki Unii Europejskiej. Ma ona bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi.

Inteligentne wioski to społeczności na obszarach wiejskich, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania w celu poprawy wa- runków pracy i życia, opierając się na lokalnych atutach i możliwościach. Promowanie takich „inteligentnych wsi” i oferowanie im wsparcia będzie istotne w następnym okresie programowania.

W parlamencie Europejskim szeroko o koncepcji inteligentnych wiosek zaczęto mówić w 2017 roku. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie podaje, że już wówczas Grupa Tematyczna ENRD ds. Inteligentnych Wiosek określiła, w jaki sposób społeczności wiejskie na terenie całej Europy opracowują innowacyjne rozwiązania lokalne i pomysłowe podejścia do rewitalizacji usług wiejskich, w takich dziedzinach jak: energia, transport, opieka społeczna i wiele innych.

Za Komisją Europejską CDR wyjaśnia:

Inteligentne wioski dążą do tego, aby różne polityki współdziałały w celu znalezienia lepszych, mądrzejszych sposobów promowania holistycznego rozwoju obszarów wiejskich. Chodzi o wykorzystanie istniejących i powstających technologii oraz innowacji społecznych, aby wnieść wartość dodaną do życia naszych obywateli. Chodzi o to, by dawać wioskom narzędzia do radzenia sobie z własnymi wyzwaniami, a jednocześnie przyczyniać się do większych wyzwań, przed jakimi stoi społeczeństwo jako całość.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich od 21 do 22 października 2019 r. zorganizowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi międzynarodowe warsztaty pn. Inteligentne Wsie jako skuteczny sposób na kluczowe wyzwania obszarów wiejskich. Obecny na tym spotkaniu minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski zapewnił, że dla rządu rozwój obszarów wiejskich jest zadaniem priorytetowym. Jak sprawić, żeby ludzie, którzy zdecydują się zamieszkać na wsi, czuli się dobrze, byli szczęśliwi i mogli realizować swoje marzenia i plany – zastanawiał się minister. Szef resortu rolnictwa zaznaczał, że rekomendacje wypracowane przez uczestników będą ważne pod kątem następnego okresu programowania i udzielania wsparcia. Już teraz na wielu obszarach wiejskich społeczności organizują się w poszukiwaniu innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań lokalnych problemów. W tym kontekście znaczenie inteligentne jest dużo szersze niż tylko technologie cyfrowe i obejmuje zakres zagadnień społecznych, ekonomicznych i innowacji środowiskowych. Minister zwrócił uwagę, że jesteśmy świadkami coraz szybszych zmian, nie tylko klimatycznych, ale także społecznych, technicznych i technologicznych. Jak zauważył, nie wszystko, co do tej pory uważano za nowoczesne, jest jednocześnie dobre.

Warsztaty w Polsce miały na celu stworzenie możliwości wymiany informacji o inicjatywach i społecznościach działających zgodnie z ideą Smart Villages szczególnie w Europie Środkowej. Ich zadaniem było też omówienie, w jaki sposób te doświadczenia można przenieść do naszego kraju oraz zwiększyć znaczenie tej idei w nowej perspektywie finansowej.

Smart Villages otwiera nowe drogi, np. poprawy mobilności, rozwoju przedsiębiorczości, korzystania z możliwości, jakie daje, np. biogospodarka i gospodarka o obiegu zamkniętym, zapewnienia wysokiej jakości edukacji i usług zdrowotnych lub zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Międzynarodowe warsztaty odbywają się w podziale na grupy, które omawiają wdrażanie Smart Villages w różnych obszarach życia wsi:
• w rozwiązywaniu problemów transportu i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
• w rozwiązywaniu problemów edukacji, wykluczenia osób starszych i zdrowia na obszarach wiejskich
• w wykorzystaniu szans, jakie niesie ze sobą biogospodarka (w tym krótkie łańcuchy dostaw żywności, energia odnawialna, Rolnictwo 4.0)
• w odniesieniu do problemów horyzontalnych na wsi polskiej i europejskiej (dostęp do szerokopasmowego internetu, dostęp- ność usług cyfrowych, poziom kompetencji cyfrowych mieszkańców).

 

 
Izabela Fabijańska
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione