KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
17 grudnia 2020

Drożdże browarniane w żywieniu bydła

Drożdże jako gatunek grzybów o dużym znaczeniu dla człowieka, znane są od wieków. Głównie wykorzystuje się je w piekarnictwie i gorzelnictwie, a produkty wytwarzane przez drożdże spożywane są przez ludzi w postaci różnorakich wypieków i napojów alkoholowych. W ostatnich latach wzrosło wykorzystanie drożdży piwnych w żywieniu bydła oraz innych zwierząt hodowlanych.

Drożdże piwne występują w postaci gotowych, dostępnych na rynku dodatków paszowych lub można je pozyskać jako produkt uboczny przemysłu browarniczego. W żywieniu najczęściej stosowane są suszone, charakteryzujące się trwałością i wysoką zawartością składników pokarmowych. Zawierają prawie 90% suchej masy, od 35 do 45% białka, od 18 do 43% węglowodanów oraz tłuszcz. Wartość biologiczna białka drożdży jest bardzo wysoka i porównywalna z wartością białka pochodzenia zwierzęcego. Suszone drożdże są najczęściej skarmiane wraz z paszą treściwą lub podawane w tradycyjnie stosowanych mieszankach paszowych uzupełniających.

Zalet wynikających ze stosowania drożdży w żywieniu bydła jest wiele. Są one doskonałym źródłem witamin, aminokwasów, peptydów, substancji zapachowych i smakowych oraz czynników wzrostu wpływających na rozwój mikroorganizmów bytujących w przewodzie pokarmowym. Dzięki swoim właściwościom stabilizują środowisko i ekosystem żwacza, m.in.: redukują mikotoksyny w paszy.

Dodanie ich do paszy powoduje zahamowanie procesu wytwarzania mleczanów, a także wzrost ich spożycia przez inne rodzaje bakterii zasiedlające żwacz. Związane jest to z dostarczaniem przez nie składników pokarmowych w postaci witamin lub aminokwasów dla mikroorganizmów trawiących mleczany.

Prowadzi to do utrzymania pH żwacza na stałym poziomie, co ogranicza ryzyko wystąpienia objawów kwasicy. Ponadto wpływają na poprawę warunków beztlenowych w żwaczu, poprzez wykorzystanie znajdującego się tam tlenu. Obniżenie zawartości tego gazu w żwaczu stymuluje rozwój bakterii celulolitycznych, a to z kolei zwiększa rozkład węglowodanów strukturalnych. Efektem tego jest większe pobranie paszy i lepsze jej wykorzystanie.

W przypadku krów mlecznych wpływa to na wzrost produkcji mleka. Z dotychczasowych badań przeprowadzonych przez różne instytucje wynika, że zastosowanie w żywieniu krów wysokomlecznych przez pierwszych 100 dni laktacji suszonych drożdży piwnych wpływa na wzrost wydajności mlecznej krów o około 3 kg mleka dziennie oraz zwiększa wydajność tłuszczu i białka. Dowiedziono również korzystnego wpływu stosowania suszonych drożdży piwnych na układ odpornościowy zwierząt. Stwierdzono wzrost ilości erytrocytów i leukocytów we krwi krów przy jednoczesnym spadku liczby komórek somatycznych w mleku. Zawartość komórek somatycznych w mleku jest jednym ze wskaźników zdrowia wymienia oraz ważnym kryterium klasyfikacji mleka w skupie. Ponadto stosowanie drożdży w żywieniu bydła poprawia płodność i skuteczność zapładniania oraz zwiększa popęd płciowy.

Krowy mleczne powinny je otrzymać w pierwszych miesiącach laktacji charakteryzujących się siedlające żwacz. Związane jest to z dostarczaniem przez nie składników pokarmowych w postaci witamin lub aminokwasów dla mikroorganizmów trawiących mleczany.

Prowadzi to do utrzymania pH żwacza na stałym poziomie, co ogranicza ryzyko wystąpienia objawów kwasicy. Ponadto wpływają na poprawę warunków beztlenowych w żwaczu, poprzez wykorzystanie znajdującego się tam tlenu. Obniżenie zawartości tego gazu w żwaczu stymuluje rozwój bakterii celulolitycznych, a to z kolei zwiększa rozkład węglowodanów strukturalnych.

Efektem tego jest większe pobranie paszy i lepsze jej wykorzystanie. W przypadku krów mlecznych wpływa to na wzrost produkcji mleka. Z dotychczasowych badań przeprowadzonych przez różne instytucje wynika, że zastosowanie w żywieniu krów wysokomlecznych przez pierwszych 100 dni lakta- cji suszonych drożdży piwnych wpływa na wzrost wydajności mlecznej krów o około 3 kg mleka dziennie oraz zwiększa wydajność tłuszczu i białka.

Dowiedziono również korzystnego wpływu stosowania suszonych drożdży piwnych na układ odpornościowy zwierząt. Stwierdzono wzrost ilości erytrocytów i leukocytów we krwi krów przy jednoczesnym spadku liczby komórek somatycznych w mleku. Zawartość komórek somatycznych w mleku jest jednym ze wskaźników zdrowia wymienia oraz ważnym kryterium klasyfikacji mleka w skupie. Ponadto stosowanie drożdży w żywieniu bydła poprawia płodność i skuteczność zapładniania oraz zwiększa popęd płciowy. Krowy mleczne powinny je otrzymać w pierwszych miesiącach laktacji charakteryzujących się wysoką produkcją mleka i dużym zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe. Właśnie w tym okresie w organizmie zwierzęcia występuje ujemny bilans energetyczny. O dodatku drożdży należy również pamiętać podczas skarmiania pasz zawierających dużo zbóż i skrobi.

Ograniczymy w ten sposób problem związany z kwasicą żwacza, poprzez ustabilizowanie jego pH. Ponadto zaleca się podawanie drożdży krowom mlecznym w czasie wzmożonego stresu związanego z wyjściem wiosną na pastwisko czy upałami, który może wpłynąć na zaburzenie trawienia. W przypadku bydła opasowego dodatek taki jest wskazany w okresie zmiany paszy, a także w końcowym okresie tuczu opartym głównie o dawki pokarmowe zawierające dużo zboża i skrobi.

Cielętom drożdże mogą być podawane jako dodatek do skarmianego mleka lub paszy treściwej. Stymulują bowiem rozwój drobnoustrojów żwacza, a tym samym w odniesieniu do cieląt niepobierających drożdży wpływają na wcześniejsze – co najmniej o jeden tydzień – ustalenie prawidłowego ekosystemu flory bakteryjnej. Ponadto te otrzymujące suszone drożdże piwne charakteryzowały się wyższymi przyrostami masy ciała oraz lepszymi wskaźnikami fizjologiczno-biochemicznymi krwi.

Ciągle postępująca intensyfikacja hodowli bydła zmusza hodowców do szukania i stosowania w żywieniu tych zwierząt komponentów o właściwościach prozdrowotnych, a za takie można z całą pewnością uznać drożdże piwne.

 

 
Włodzimierz Ożarek
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione