KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
5 stycznia 2020

Kalkulacje rolnicze: pszenżyto ozime

Powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego zajmuje na świecie areał około 3,5 mln ha, z czego w Polsce zboże to zajmuje ok. 1,2 mln ha, co stanowi 1/3 powierzchni ogółu upraw światowych. Czyni to nasz kraj największym producentem pszenżyta na świecie. A jak wygląda opłacalność produkcji? 

Produkujemy ponad 5 mln ton tego zboża rocznie. Za nami są Niemcy oraz Białorusini, jednak te państwa produkują już znacznie mniej, bo około 3 mln ton w roku. Łączna światowa produkcja pszenżyta wynosi około 17 mln ton.

O dmiany pszenżyta hodowli polskiej są uważane za najwydajniejsze na świecie i stanowią 70–80% powierzchni upraw tego zboża na świecie. Pszenżyto, które łączy w sobie cechy pszenicy i żyta ma w Polsce bardzo duże znaczenie gospodarcze. Jest przede wszystkim surowcem paszowym wykorzystywanym głównie w gospodarstwach zajmujących się produkcją trzody chlewnej, bydła i drobiu. Pszenżyto charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania, dobrą zdrowotnością i wartością pokarmową ziarna. Uprawia się je na stanowiskach słabszych niż dla pszenicy, a trochę lepszych niż dla żyta. Jest jednak dość wrażliwe na terminy wysiewu. Krzewi się przede wszystkim jesienią i z tego powodu fundamentalne znaczenie dla uzyskania wysokiego plonu, ma zachowanie optymalnych terminów siewu, które we wschodniej części Polski przypadają między 5–20 września, w Polsce centralnej w okolicach 15–20 września, a na zachodzie Polski od 20 września nawet do 10 października. Pszenżyto ozime jest zbożem o dość dużych wymaganiach wodnych i reaguje spadkiem plonu w latach o mniejszej ilości opadów, szczególnie na glebach lżejszych. Największe zapotrzebowanie na wodę występuje od fazy krzewienia, poprzez fazę strzelania w źdźbło, do kłoszenia się. Natomiast nadmiar wody w okresie formowania i dojrzewania ziarna sprzyja rozwojowi chorób grzybowych i porastaniu ziarna.

O regionalnym zróżnicowaniu produkcji pszenżyta w Polsce decydują przede wszystkim warunki strukturalno-
organizacyjne. Struktura obszarowa w zachodniej i północnej części kraju jest zdecydowanie lepsza niż w części wschodniej, co znajduje odzwierciedlenie w wyższych plonach pszenżyta. Intensywność gospodarowania i poziom kultury rolnej wiąże się z wielkością uzyskiwanych plonów pszenżyta. Największy udział w krajowej produkcji pszenżyta mają Wielkopolska i Kujawy oraz centralna i wschodnia część Polski. Wielkość produkcji pszenżyta w regionach związana jest z intensyfikacją produkcji zwierzęcej. Ceny pszenżyta na krajowych targowiskach od początku sezonu 2018/2019 maleją. W listopadzie 2018 r. średnia targowiskowa cena pszenżyta wynosiła 720 zł/t i była wyższa o 20–21% w odniesieniu do notowań z listopada 2019 roku. Poniższa tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha pszenżyta ozimego według cen brutto ziarna i środków do produkcji z marca 2019 r. opracowaną na podstawie wydawnictwa „Kalkulacje Rolnicze”. Założenia metodyczne do kalkulacji znajdują się na stronie www.kpodr.pl.

kontakt1.jpg
Grażyna Mikołajewska
Artykuł opracowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione