KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
12 listopada 2019

TAKA JEST NASZA WIARA… Bóg objawia siebie

Człowiek będąc otwarty na Boga, może Go poznać za pomocą naturalnego rozumu, wychodząc od analizy świata stworzonego. Takie poznanie często jednak jest utrudnione i narażone na błędy, wynikające ze skażonej grzechem natury ludzkiej. Jednak obok tego sposobu poznania Boga jest jeszcze inny, w którym Bóg sam objawia siebie przez posłanie swego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.

1. Bóg objawia siebie, bo kocha człowieka

Objawienie Boże – czyli drugi ze sposobów poznania Boga – samo w sobie, jest już wyrazem miłości Boga do człowieka. Bóg nie chce tylko powiedzieć czegoś o sobie człowiekowi. Bożym pragnieniem jest, aby człowiek poznając Boga, miał udział w życiu Jego samego, stając się Jego przybranym synem (por. KKK, 50-52).  

2. Etapy Objawienia

Objawienie Boże dokonuje się stopniowo, na przestrzeni wieków, przez konkretne wydarzenia i słowa, których momentem kulminacyjnym jest wcielenie Syna Bożego. I tak, Bóg objawia prawdę o sobie pierwszym ludziom, wzywając ich do pełnej komunii z sobą, która zapewnia człowiekowi głęboką radość i nieopisane szczęście. Grzech pierwszych ludzi, który rozbił jedność człowieka z samym sobą, z całym rodzajem ludzkim i z Bogiem nie sprawił, że Bóg przestał siebie objawiać, albo stracił dla człowieka życzliwość. Przeciwnie, nieustannie okazywał człowiekowi swoją dobroć i troskę oraz wzbudził w człowieku nadzieję na powrót do pierwotnej szczęśliwości przez odkupienie, zawierając z nim przymierze (por. KKK, 51-55).

3. Objawienie w pierwszym Przymierzu

Grzech sprawia, że najpierw zostaje rozbita jedność rodzaju ludzkiego, co w biblijnym języku zostało opisane w symbolu wieży Babel. Znakiem troski Boga o jej przywrócenie jest przymierze z Noem. Kolejne przymierze Bóg zawiera z Abrahamem, ojcem historycznego narodu, który stanie się powiernikiem obietnicy danej ludzkości, by przygotować zgromadzenie wszystkich dzieci Bożych w jedną wspólnotę – Kościół. Jego z kolei misją będzie głoszenie ewangelii po krańce ziemi tak, aby wszyscy wszystkie dzieci wróciły do jedności z Bogiem. Po przymierzu z Abrahamem realizowanym w historii biblijnych patriarchów i proroków, Bóg zawiera przymierze z Mojżeszem, za pośrednictwem którego przekazuje narodowi wybranemu swoje Prawo, czyli dziesięć przykazań, które ma regulować życie narodu do przyjścia Zbawiciela. Bóg formuje swój, objawiając mu swój zamysł dotyczący zbawienia wszystkich narodów i zawarcia wiecznego przymierza (KKK, 54-64).

4. Objawienie w nowym Przymierzu

Pierwsze przymierze było niedoskonałe, zrywane przez człowieka i ograniczone do jednego narodu. Już za czasów patriarchów Bóg obiecał jednak Mesjasza, przez którego zostanie zawarte nowe przymierze, przymierze wieczne i doskonałe, przymierze, które obejmie wszystkie narody, ludy i języki. Przymierze to będzie jednocześnie doskonałym, pełnym i ostatecznym objawieniem Boga. Doskonałość przymierza będzie zasadzało się na tym, że jego partnerzy – Bóg i człowiek – będą zjednoczeni w jednej osobie Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem i jednocześnie najposłuszniejszym z synów ludzkich (por. KKK, 65-67).

kontakt1.jpg Ks. Piotr
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione