KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Rolnictwo ekologiczne definiowane od nowa - jakie zmiany?

Opublikowano 09.01.2020 r.
Przepisy ciągle się zmieniają, dotyczy to również działania Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014–2020. Nowelizacja rozporządzenia dotycząca tego działania (DzU, poz. 451) ukazała się w 2019 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Dążąc do lepszego wykorzystania produkcji ekologicznej z łąk i pastwisk wprowadza się podwyższenie minimalnej obsady zwierząt – jako warunek otrzymania płatności w ramach programu. W przypadku pakietów 6. i 12. Trwałe użytki zielone, a także pakietów 5. i 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych obsadę zwiększa się z 0,3 DJP/ha do 0,5 DJP/ha. Ponieważ prawo nie działa wstecz, zmiany dotyczą tylko rolników, którzy rozpoczęli działanie Rolnictwo ekologiczne od 15 marca 2009 r. (nowi beneficjenci).

Rolnicy, którzy wcześniej podjęli realizację jakiegokolwiek zobowiązania ekologicznego PROW 2014–2020 i je kontynuują (dotychczasowi beneficjenci), realizują działanie na dotychczasowych zasadach, również gdy podejmują nowe zobowiązania (np. podczas powiększania gospodarstwa lub przejęcia zobowiązania innego rolnika przy zakupie gruntów).

Zmienia się też sposób deklaracji działek we wniosku o przyznanie płatności ekologicznych. Rolnik we wniosku od 2019 r. określa nie tylko pakiet lub wariant, realizowany na poszczególnych działkach rolnych, ale obowiązany jest podać uprawę lub gatunek rośliny. W ostatnich latach nie było to konieczne, choć w praktyce stosowane przez większość rolników. Jest również możliwość zadeklarowania, w ramach danego pakietu lub wariantu, uprawy wielogatunkowej (z podaniem konkretnych gatunków).

Uzyskanie płatności ekologicznej w ramach pakietów 1. i 7. Uprawy rolnicze, 2. i 8. Uprawy warzywne, 3. i 9. Uprawy zielarskie oraz wariantów pakietów 4. i 10. Uprawy sadownicze wymaga wytworzenia w każdym z tych pakietów lub wariantów produktu rolnictwa ekologicznego. Nie ma teraz wątpliwości, że obowiązek wytworzenia produktu dotyczy każdej uprawy lub gatunku rośliny uprawianych na danej działce rolnej, także w przypadku uprawy wielogatunkowej (każdego gatunku roślin wchodzącego w skład). Wytworzenie produktu rolnictwa ekologicznego powiązane jest z odpowiednim przeznaczeniem zbioru.

Rozszerzona została lista roślin uprawianych w plonie głównym na nawóz zielony, do których może zostać przyznana płatność. W przypadku pakietów 1. i 7. Uprawy rolnicze wspierane są, m.in., uprawy roślin bobowatych grubonasiennych lub gorczycy białej. Dopłatę można również uzyskać do gryki zwyczajnej uprawianej na ten cel.

Lista roślin wspieranych w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014–2020 została poszerzona o dwuletni koper włoski oraz wiesiołek dziwny. Uprawę ostropestu plamistego z pakietów 3. i 9. Uprawy zielarskie przeniesiono do pakietów 1. i 7. Uprawy rolnicze. Gatunek ten nie wymaga kosztownej pielęgnacji i ochrony przed chwastami, dlatego stawka płatności dla ostropestu będzie teraz taka, jak dla upraw rolniczych.

Poszerzony został katalog osób, uprawnionych do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów wymaganych w przypadku przejmowania zobowiązań ekologicznych. Do tej pory był to notariusz i upoważniony pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z nowymi przepisami, do tej listy dochodzi występujący w sprawie pełnomocnik będący radcą prawnym albo adwokatem.

 
Andrzej Bartosik
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO