KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
24 stycznia 2019

Uwaga na podróbki środków ochrony roślin!

Środki ochrony roślin produkowane przez profesjonalnych wytwórców mają wysoką jakość i prawidłowo stosowane zapewniają uzyskanie oczekiwanych efektów. Ponieważ jednak są dość drogie, pojawił się w ostatnich latach niebezpieczny proceder – nielegalny obrót podrobionymi środkami ochrony roślin, sprzedawanymi po znacznie niższych cenach na bazarach, z dostawą indywidualną itp. Obecnie około 15% środków znajdujących się na naszym rynku to podróbki.

Sprzedaż środków ochrony roślin jest regulowana prawem. Obrót, nabywanie i stosowanie podrobionych ś.o.r. jest zabronione i zagrożone odpowiedzialnością karną. Nieoryginalne środki ochrony roślin to preparaty niewiadomego pochodzenia, które mogą zawierać nieznane substancje aktywne. Ich stosowanie stwarza zagrożenie dla zdrowia osób wykonujących zabiegi ochronne, dla bezpieczeństwa produkcji żywności oraz dla środowiska naturalnego.

Największe straty spowodowane użyciem podrobionego środka ochrony roślin zazwyczaj ponosi rolnik. Produkt taki może zniszczyć uprawę, skazić glebę lub doprowadzić do nagromadzenia w plonie nieznanych substancji. Przekroczenie poziomów pozostałości ś.o.r. stanowi naruszenie zasad wzajemnej zgodności, co w konsekwencji oznacza utratę dopłat bezpośrednich.

Podróbki trudno rozpoznać, ale można się przed nimi uchronić, przestrzegając kilku zasad:

  • środki ochrony roślin kupować tylko w certyfikowanych, zarejestrowanych w PIORiN punktach sprzedaży (a nie z nieznanych źródeł, np. od przygodnych sprzedawców);
  • sprawdzić, czy opakowanie ma trwale przytwierdzoną czytelną etykietę w języku polskim, określającą: nazwę posiadacza zezwolenia na wprowadzenie do obrotu i pozwolenia na handel równoległy, datę produkcji, okres ważności, numer partii;
  • sprawdzić zamknięcie opakowania (stan plomby, hologramu lub innego zabezpieczenia);
  • przy zakupie żądać faktury, która jest podstawą ewentualnej reklamacji;
  • nie ufać „specjalnym ofertom”;
  • w razie wystąpienia nietypowych zjawisk przy sporządzaniu cieczy roboczej (nadmierne pienienie, wytrącanie osadu, słaba rozpuszczalność preparatu itp.) skontaktować się z dostawcą lub przedstawicielem producenta;
  • w przypadku natrafienia na wątpliwe produkty niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Rośliny i Nasiennictwa.

Obrót, nabywanie i stosowanie podrobionych środków ochrony roślin jest prawnie zabronione. Za łamanie zakazu grożą konsekwencje karne i poważne konsekwencje finansowe.

 

Fot. M. Rząsa

 

kontakt1.jpg
Andrzej Siennicki
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione