KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
7 lutego 2020

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych

Z dniem 1 stycznia br. rozpoczęliśmy kolejne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. Nie obejmują one jednak całego kraju, ponieważ są wyjątki, które nowe zasady segregacji wprowadzą obowiązkowo dopiero w przyszłym roku. 

Mieszkańcy niektórych miast doskonale znają sposób selektywnej zbiórki śmieci, jednak większość kolejnych miast i gmin zmiany te wprowadza z początkiem tego roku. Jedno jest pewne, segregacja jest naszym obowiązkiem, w przeciwnym razie opłata za ich wywóz może wzrosnąć wielokrotnie. Polska musi spełniać coraz bardziej rygorystyczne normy i osiągać wysokie poziomy recyklingu, przez co wprowadzenie tych zmian jest konieczne.


Od tej pory obowiązuje podział odpadów na pięć frakcji. Oddzielne pojemniki lub worki powinniśmy mieć na metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady oraz odpady zmieszane. Dla ułatwienia wprowadzono pięć kolorów pojemników na odpady.

ŻÓŁTY kolor pojemnika oznacza, że jest on przeznaczony na metale i tworzywa sztuczne, a więc wrzucamy do niego:

  • foliowe torebki, kartoniki po mleku i napojach, plastikowe nakrętki, opakowania po jogurtach, plastikowe butelki po napojach i środkach czystości, kosmetykach, opakowania metalowe i puszki po napojach.

 

Nie wrzucamy:

  • opakowań po aerozolach, opakowań zabrudzonych tłuszczem, chusteczek, ręczników jednorazowych, ubrań i opakowań z tekstyliów.

NIEBIESKI  kolor pojemnika świadczy o tym, że jest on przeznaczony na papier. Możemy do niego więc wrzucać:

  • opakowania z papieru i tektury, makulaturę, ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy, gazety.

Nie wrzucamy: pieluch, chusteczek i ręczników jednorazowych, kartonów po mleku i napojach, tłustych kartonowych opakowań, brudnej lub mokrej makulatury.

ZIELONY kolor pojemnika informuje, że możemy wrzucić do niego:

  • szkło, a więc m.in. puste szklane butelki po napojach i żywności (bez nakrętek), puste szklane słoiki czy butelki po kosmetykach.

Nie wrzucamy: szkła okiennego, porcelany, ceramiki, kryształów, żyrandoli, żarówek lamp, reflektorów, zastawy stołowej, luster, szyb samochodowych. Co ważne, należy pamiętać, by nie wrzucać reklamówek, w których były gromadzone odpady szklane.

BRĄZOWY kolor pojemnika to ten przeznaczony na bioodpady. Jest on poświęcony na odpady, takie jak:

  • kuchenne resztki roślinne: obierki, skórki od warzyw i owoców, resztki pochodzenia roślinnego (fusy po kawie i herbacie), trawę, liście czy drobne gałęzie.

Nie wrzucamy do niego zwierzęcych resztek kuchennych, skorupek od jajek, odpadów zmieszanych, kości i odchodów zwierzęcych, drewna, popiołu, żwiru czy kamieni. 

CZARNY lub SZARY kolor pojemnika oznacza, że jest on na odpady zmieszane. Do tego pojemnika trafiają zwierzęce odpady kuchenne:

  • resztki mięsa, kości, skóry, skorupki od jajek, pieluszki jednorazowe, zanieczyszczony papier, ceramika i tekstylia, odchody zwierzęce, popiół (zimny) i zwykłe żarówki żarnikowe.

Nie należy wrzucać baterii, pozostałych żarówek i świetlówek, lamp neonowych fluorescencyjnych i rtęciowych, farb i resztek lakierów czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Obok wyżej wymienionych kategorii jest jeszcze jedna – inne odpady, są to przeterminowane i niezużyte leki, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektroniczny RTV i AGD, stare meble lub odpady budowlane. Jeśli chodzi o leki, najlepiej wyrzucać je do specjalnych pojemników, które znajdziemy w aptekach.

Pozostałe problematyczne odpady powinny trafić do tzw. PSZOKów, czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jest to konieczne, by trafiły właśnie tam, gdyż artykuły te podlegają specjalnemu przetwarzaniu ze względu na zawarte w nich substancje toksyczne.


Pomocnym rozwiązaniem w gospodarowaniu odpadami może być założenie kompostownika, który zostanie przeznaczony na odpady BIO. Jest to sposób na zagospodarowanie odpadów powstających w naszej kuchni czy ogrodzie, a tym samym uzyskanie własnego materiału do użyźniania gleby.

Do takiego kompostownika możemy wrzucić większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier (np. papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura).

 

  • Warto pamiętać o podstawowych zasadach obowiązujących podczas segregacji. Ważne jest to, że opróżniamy opakowania z resztek zawartości oraz nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów.
  • Od pojemników należy odkręcić metalowe i plastikowe nakrętki, nie jest jednak konieczne zdzieranie z nich etykiet. Jeśli mamy taką sposobność zgniatamy puszki, butelki plastikowe i inne możliwe odpady, dzięki czemu zajmą one mniej miejsca w pojemnikach. Do pojemnika na odpady BIO nie wrzucamy mięsa, jedynie resztki roślinne, które należy wyrzucać luzem, ewentualnie w torebkach papierowych lub foliowych. Ponadto segregujemy tylko czysty papier, brudny trafia zaś do odpadów zmieszanych.

Istotnym argumentem przemawiającym za segregacją śmieci jest to, że ograniczając masę powstających odpadów, które zanieczyszczają planetę i stanowią dla niej poważne zagrożenie, przyczyniamy się do ochrony naszego środowiska. Sortowanie śmieci oraz późniejsze odzyskiwanie z nich różnych surowców to skuteczna metoda, by zapobiec stopniowemu przepełnianiu się składowisk odpadów, które stanowią poważne zagrożenie epidemiologiczne dla otoczenia, zwłaszcza, gdy trafiają na nie odpady niebezpieczne.

Odpady, które zostały wcześniej posegregowane, łatwiej będzie poddać recyklingowi, przyczyniając się tym samym do niższego zużycia surowców naturalnych. Dzięki procesowi recyklingu można uzyskać nowe substancje i materiały, które następnie posłużą do produkcji nowych dóbr.

kontakt1.jpg
Joanna Szczęsna
Artykuł opracowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione