KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-03-11

Dziś Dzień Sołtysa!

11. marca obchodzimy w Polsce Dzień Sołtysa. Jak wygląda życie włodarzy wsi? Czy są doceniani wśród swoich społeczności?

Ten Dzień to dobra okazja do opowiedzenia o roli sołtysów na polskiej wsi. Ich praca jest bardzo ważna, dlatego powinna być szczególnie doceniana. Każdy sołtys jest zobowiązany do godnego reprezentowania mieszkańców, dbania o ich interesy, wsłuchiwania się w problemy oraz dążenia do rozwoju lokalnych społeczności.

Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Zostaje wybrany przez zebranie wiejskie. Jego działalność wspiera rada sołecka. Korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa ustalone są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy.

Najważniejsze kompetencje sołtysa to:

  •     reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
  •     zwoływanie zebrań wiejskich, 
  •     realizowanie uchwał rady gminy dotyczących sołectwa, 
  •     dokonywanie poboru podatków rolnego i leśnego,
  •     uczestnictwo w sesjach rady gminy oraz w pracach jej organów bez prawa do głosowania,
  •     branie udziału w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

Arkadiusz Ptak z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w artykule "Kapitał społeczny sołtysów" ("Wieś i Rolnictwo", Nr 2 z 2017) pisze o współczesnych polskich sołtysach, którzy, jak się okazuje, są bardzo aktywni społecznie.

Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 70% z nich należy do organizacji społecznych działających na polskiej wsi. Są to najczęściej OSP, KGW, LGD, rady parafialne oraz rady rodziców działające w szkołach i przedszkolach. Sołtysi aktywni są również w partiach politycznych do których należy ok. 15%. Warto dodać, że współcześnie coraz więcej kobiet piastuje urząd sołtysa.

Okazuje się, że czynnikiem determinującym zaangażowanie społeczne sołtysów jest przede wszystkim aktywność społeczna rodziców, natomiast w przypadku partii politycznych - płeć, wiek oraz aktywność zawodowa. To wszystko sprzyja osiąganiu przez sołtysów dobrego wyniku wyborczego w wyborach do rady gminy. Ponad 70% sołtysów biorąc udział w rywalizacji wyborczej do rady gminy, osiąga wyborczy sukces i wybierana jest na radnego.

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim sołtyskom i sołtysom składamy serdeczne życzenia! 

 

Źródło: 12

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione