KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Zakładanie plantacji borówki wysokiej

Opublikowano 16.06.2023 r.
Wymagania, stanowisko, gleba, pielęgnacja - wszystko, co należy wiedzieć o uprawie borówki. 

Wymagania, jakie należy spełnić, aby osiągnąć sukces w uprawie 

Warunki klimatyczne środkowej Polski są odpowiednie dla borówki wysokiej potocznie zwanej amerykańską. Jednak nawet w najcieplejszych  rejonach  kraju  może  dojść  do  wymarznięcia  plantacji  z powodu niewłaściwie wybranego stanowiska.

 

Stanowisko

Krzewy  borówki  wymagają  dużego  nasłonecznienia  i  ciepłego  stanowiska,  dlatego  też  nie  powinno  się  ich  sadzić  w miejscach  zacienionych,  w  kotlinach  i  zagłębieniach terenu.  Spływające  zimne  powietrze  podczas  przymrozków  w okresie kwitnienia może spowodować przemarzanie kwiatów, a nawet  pędów.  Najlepszym  stanowiskiem  są  pola  płaskie  luki zlokalizowane  na wzniesieniach o wystawie wschodniej, południowej lub zachodniej.
 

Gleba

Borówka  w  porównaniu  do  innych  roślin  sadowniczych  ma  odmienne wymagania. Jednym z nich  jest  wysoka  kwasowość  gleby, pH  oznaczone  w  KCl  między  3,5  do  4,5.  Jeżeli  rodzima  gleba  ma  wyższą  wartość  pH,  trzeba  ją zakwaszać stosując siarkę – dawkę ustalamy korzystając z zaleceń po zbadaniu próbki gleby. Jeżeli gleba jest  zbyt  zasadowa,  korzenienie  będą w  stanie  pobierać  efektywnie  makro- i mikroelementów. Większość  naszych  gleb  spełnia  wymagania kwasowości,  natomiast  pod względem  struktury  i  zawartości  materii  organicznej jest już znacznie gorzej.  Najlepszymi  miejscami  do  uprawy  borówki są gleby pobagienne o niezbyt wysokim poziomie wód gruntowych.  Odpowiednie  są  również lekkie,  kwaśne, przewiewne  i  dostatecznie wilgotne, o możliwie jak największej  zawartości  próchnicy. 

Gleby piaszczyste  o  niskiej zawartości  materii  organicznej  również mogą  być  przydatne,  jeżeli  przed  sadzeniem wzbogacimy  je  dodając torf,  korę  sosnową lub trociny. Sypiemy  je  w  wyorane  bruzdy o  szerokości  60  cm  i  głębokości 30 cm,  następnie  glebogryzarką mieszamy  z  ziemią  macierzystą i  wyrównujemy  powierzchnię.  Można  również  wysiewać rośliny pod  przyoranie:  żyto  ozime,  gorczycę czy grykę. ch uprawa przed  założeniem  plantacji  dodatkowo  ograniczy wzrostchwastów.
 
 

Sadzenie krzewów

Borówkę  sadzimy  w  rzędy,  które  powinny  przebiegać  w  kierunku  północ-południe,  co  gwarantuje  prawidłowe nasłonecznienie  krzewów. Jeżeli jednak występują  duże  spadki terenu,  rzędy  powinno  się wytyczyć prostopadle  do  nachylenia.  Zaleca się,  by  odległości  między  roślinami w rzędzie, w zależności od siły wzrostu,  odmiany  i  typu  gleby,  mieściły się  w  przedziale  od  80  do  120  cm, a między rzędami – od 2,7 do 3,5 m. Sadzenie  możemy  wykonać  jesienią  lub  wiosną.  Termin  wiosenny jest  bezpieczniejszy  ze  względu na  mniejsze  ryzyko  przemarzania pędów  i  systemu korzeniowego w  okresie  zimowym,  natomiast za terminem jesiennym  przemawia większy wybór odmian, jak i samych roślin w szkółkach.
 
Krzewy sadzimy nieco głębiej niż rosły w pojemniku. Jeżeli poziom wód gruntowych jest wysokilub ziemia macierzysta jest zwięzła– gliniasta, borówkę należy posadzićwyżej niż poziom gruntu, na około 30-centymetrowych wałach. Bardzo korzystnym i często stosowanym zabiegiem po posadzeniu jest ściółkowanie rzędów. Do tego celu stosuje się korę i trociny drzew iglastych.Ściółka stwarza bardzo korzystne warunki do rozwoju borówki, ze względu na to, że zabezpieczaglebę przed nadmiernym przesychaniem, stabilizuje pH, temperaturę podłoża, uzupełnia materię organiczną. Ściółka częściowo zabezpiecza również przed chwastami.
 

Woda

Niemal wszystkie plantacje w mniejszym lub większym stopniu wymagają nawadniania. Ważnym elementem decydującym o powodzeniu w uprawie jest jakość wody. Najlepiej, jeżeli możemy nawadniać wodą z naturalnych bądź sztucznych zbiorników czyteż rzek. Woda ze studni głębinowej najczęściej zawiera minerały alkaliczne (Ca, Mg) i ma wysokie pH. Należy ją zakwaszać, aby zminimalizować jej odkwaszające działanie na glebę. Optymalne jest nawadnianie kropelkowe. Taśmy lub linie kroplujące stosujemy po dwie na rząd, po obu stronach, co zapewnia równomierny rozwój płytkiego systemu korzeniowego. Taka metoda umożliwia również stosowanie nawozów płynnych podawanych razem z wodą – fertygację.
 

Pielęgnacja

Wkrótce po posadzeniu powinno się wykonać kilka bardzo ważnych zabiegów, które często są pomijane przez plantatorów. Wiosną są to (także w uprawach zakładanych jesienią) cięcia sanitarne – usuwa się pędy słabe, uszkodzone z objawami chorób. Nie powinniśmy zapominać również o wysypaniu ściółki o grubości 10 cm i szerokości minimum 50 cm, którą w dalszych latach uprawy należy poszerzyć do 1 m. Trzeba pamiętać, że mineralizacja ściółki i jej rozdmuchiwanie przez wiatr powodują konieczność jej uzupełniania minimum co dwa lata. Warto też w ciepły i bezdeszczowy dzień wykonać oprysk zabezpieczający rośliny przed chorobami grzybowymi. W pierwszym roku uprawy trzeba usunąć kwiatostany. Zabieg ten umożliwi roślinie lepsze ukorzenienie się i wytworzenie możliwie dużej liczby młodych pędów i ich przyrostów. Na tych przyrostach w kolejnym roku pojawią się owoce zapewniające pierwszą finansową satysfakcję z uprawy tej wartościowej rośliny. 

 

 
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO