KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
31 marca 2020

Kredyty preferencyjne dla rolników w 2020 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała kwoty pomocy na kredyty preferencyjne, o które rolnicy mogą ubiegać się w 2020 roku.
 

 1. Kredyty na zakup ziemi rolniczej i inwestycje w rolnictwo, na który przyznano limit akcji kredytowej wysokości 125 mln zł oraz 0,8 mln złotych na dopłaty do ich oprocentowania.

Środki te będą rozdzielone między 3 linie kredytowe: Z, RR, PR:

 • Linia Z – kredyt na zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, o ile inwestycja ma na celu poprawę struktury agrarnej.
   
 • Linia RR – kredyt na inwestycje w rolnictwie – może zostać udzielony, m.in., na zakup lub modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży; zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia produkcji rolnej, zakup użytków rolnych; zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich.
   
 • Linia PR – kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych – może zostać udzielony, m.in.: na budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych, zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, komputerów i oprogramowania, środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego.
 1. Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych, na który przyznano limit akcji kredytowej wysokości 83 mln zł oraz 1,8 mln złotych na dopłaty do ich oprocentowania.

W tym przypadku funkcjonują 4 różne linie kredytowe: K01, K02, DK01, DK02:

 • Linia inwestycyjna K01 lub linia obrotowa K02– oferują kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez: suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.
 • Linia inwestycyjna DK01 lub linia obrotowa DK02, w ramach których udzielane są kredyty dla dużych przedsiębiorstw na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych.

Gdzie starać się o kredyt? 

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszo-
nych w nich bankach spółdzielczych oraz w bankach BNP Paribas Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdziel-
czym, PEKAO S.A., Santander Bank Polska S.A.

Oprocentowanie 

Przy wyborze banku należy zwrócić szczególną uwagę na to, że stosują one różne oprocentowanie. Warto też zauwa-
żyć, że banki oferują znacznie niższe oprocentowanie przy kredytach klęskowych dla rolników, którzy ubezpieczyli co najmniej połowę powierzchni swoich upraw przed ryzykiem wystąpienia przynajmniej jednej klęski żywiołowej oraz wyższe dla tych gospodarstw, które takich ubezpieczeń nie mają.

Aby uzyskać kredyt preferencyjny w pierwszej kolejności należy przygotować plan inwestycji. Razem z nim trzeba złożyć w banku wniosek o kredyt wraz z oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych przez ARiMR i innymi dokumentami wymaganymi przez bank.

 
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione