KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
1 kwietnia 2020

Darmowy prąd w zasięgu ręki - o programie "Mój Prąd"

W ślad za dużym zainteresowaniem odnawialnymi źródłami energii (OZE) oraz szerokimi możliwościami dofinansowania instalacji OZE, została uruchomiona druga edycja programu "Mój Prąd".

W czasie trwania pierwszej złożono 25 542 wnioski, z czego 21 818 przekazano do zatwierdzenia przez Ministerstwo Energii. Do połowy stycznia 2020 r. przyznano dofinansowanie do 13 877 instalacji, co stanowi 54,3% złożonych wniosków. Łączna moc dofinansowanych urządzeń wyniosła 77 393 MWh/rok, przy wnioskowanej mocy na poziomie 144 610 MWh/rok.

Wnioski w drugiej edycji programu Mój Prąd można składać od 13 stycznia do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania środków w wysokości miliarda zł.

Wysokość wsparcia wynosi 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 5 tysięcy zł na instalację. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które zawrą kompleksową umowę regulującą kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Co ważne – instalacja taka nie może być przyłączona do sieci przed 23 lipca 2019 roku, a bieżące wydatki nie mogą pokrywać rozbudowy już istniejących urządzeń. W przypadku posiadania dwóch lub więcej domów mieszkalnych można złożyć więcej niż jeden wniosek, gdyż wsparciu podlega każda instalacja podłączona do odrębnego licznika dwukierunkowego.

Jeżeli instalacja jeszcze nie powstała – pierwszym etapem jest przeprowadzenie wyliczenia jej wielkości na podstawie dotychczasowego zużycia prądu w gospodarstwie domowym. Ta, będąca przedmiotem programu musi się mieścić w przedziale mocy od 2 do 10 KW.

Następnie należy wybrać firmę, która zrealizuje przedsięwzięcie oraz wystąpić do zakładu energetycznego o podłączenie licznika dwukierunkowego. Następnym krokiem jest podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii elektrycznej. Dopiero po przejściu tej drogi możemy wystąpić o wsparcie składając wniosek w wersji elektronicznej za pomocą udostępnionej strony internetowej. Do tego potrzebny będzie dowód osobisty z podpisem elektronicznym lub utworzony profil zaufany. To trochę skomplikowane, więc istnieje również możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej. Należy go wysłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa).

Po dopełnieniu wszystkich formalności pozostaje już tylko czekać na pozytywną weryfikację i wpłatę dotacji na konto.
Program Mój Prąd jest najszybszym sposobem uzyskania dofinansowania do paneli fotowoltaicznych

Przypomnijmy, iż po zmianach prawnych z 23 listopada 2019 roku nie trzeba już odprowadzać podatku dochodowego od uzyskanej dotacji. Dodatkowym atutem jest stawka VAT wynosząca 8% od kosztów budowy każdej mikroinstalacji OZE związanej z obiektem mieszkalnym i to niezależnie czy zamontowano ją w bryle budynku, na gruncie czy na innym budynku. Najważniejszym kryterium jest wykorzystywanie uzyskanej energii na potrzeby budynku mieszkalnego.

Należy również pamiętać, że ta sama instalacja nie może podlegać dofinansowaniu z innych środków publicznych oraz że trwałość projektu wynosi minimum trzy lata od daty uzyskania wsparcia.

Jak widać, wymagania nie są zbyt wygórowane, warto więc skorzystać z dotacji i cieszyć się darmowym prądem, mając dodatkowo świadomość, że przyczynia się to do ochrony środowiska naturalnego.

 
Bartłomiej Pijewski
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione