KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
3 kwietnia 2020

Pamiętaj o ewidencji zabiegów ochrony roślin!

W każdym gospodarstwie rolnym, w którym są wykorzystywane środki ochrony roślin musi być prowadzona ewidencja ich stosowania. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu gruntów, na których zabiegi były wykonywane.

Do rejestru należy wpisywać wszystkie zabiegi środkami ochrony roślin, jakie miały miejsce w gospodarstwie, także zaprawiania nasion lub materiału sadzeniakowego. Zabiegi ochronne muszą być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami zawartymi na etykiecie i w instrukcji stosowania danego środka chemicznego, zaś ewidencja powinna potwierdzać prawidłowość ich wykonania.

Forma prowadzenia zapisów tego rejestru jest dowolna. Mogą to być gotowe notatniki rolnika, które można zakupić lub można taki zeszyt zrobić sobie we własnym zakresie. Istnieje też możliwość prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej, np. w postaci pliku zapisanego na komputerze. Warunek jest taki, aby w przypadku kontroli udostępnić ją organowi kontrolującemu. Dokumentację tę należy przechowywać przez 3 lata.

Kontrolę w gospodarstwie rolnym mogą przeprowadzać, m.in.:
• Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN)
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Brak tego wykazu może okazać się dla rolnika bardzo dotkliwy, ponieważ PIORiN może nałożyć mandat karny, natomiast ARiMR – obniżyć dopłaty bezpośrednie do gruntów, za nieprzestrzeganie zasad wzajemnej zgodności (cross compliance).

Oprócz rejestru stosowania środków ochrony roślin osoba wykonująca zabiegi chemiczne musi odbyć szkolenie dla osób stosujących środki ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Sprzęt używany do opryskiwania musi być sprawny technicznie. Potwierdzają to jednostki upoważnione przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa do przeprowadzania badań diagnostycznych tych maszyn.

Przykładowy schemat tabeli wykonanych zabiegów ochrony roślin

 
Tomasz Kolankowski
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione