KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
6 kwietnia 2020

Kalkulacje rolnicze - ziemniak jadalny

Fryteczki, kluseczki, placuszki, to zaledwie kilka propozycji przygotowania ziemniaków, pyr, bulw, gruli czy kartofli. Wiele określeń, to samo znaczenie. Ziemniak jest jednym z najbardziej popularnych warzyw w Polsce, a powierzchnia jego uprawy zajmuje coraz większy areał. Wysokie ceny ziemniaków w minionym sezonie 2018/2019 zachęciły rolników nie tylko w Polsce, ale także w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej do powiększenia powierzchni uprawy ziemniaków jadalnych.

Poza ceną, czynnikiem wpływającym na skalę uprawy ma również wielkość popytu. W ciągu ostatnich kilku lat, w wiodących krajach (Niemcy, Belgia, Francja, Holandia, Wielka Brytania) powierzchnia uprawy ziemniaków wzrosła o 6,5% i wynosiła 862 tys. ha, a w porównaniu z rokiem 2018 była większa o 5,1%. Czynnikiem zwiększającym areał uprawy w tych krajach jest systematycznie rosnący popyt na ziemniaki z przeznaczeniem do przetwórstwa spożywczego: na frytki i chipsy. W skali całej UE-28 areał uprawy ziemniaków ogółem szacuje się na 1,75 mln ha (rok 2019).

W Polsce powierzchnia uprawy ziemniaków wg GUS w 2019 roku wyniosła około 304 tys. ha i była większa w stosunku do roku poprzedniego o ok. 2%. Plony oszacowano na poziomie 225 dt/ha, natomiast zbiory wyniosły 6,84 mln ton i były o 0,64 mln ton mniejsze niż w 2018 r.

Z powodu spadku produkcji, ceny ziemniaków w Polsce są rekordowo wysokie. W okresie lipiec – listopad 2019 r. w obrocie targowiskowym odnotowano ponad dwukrotnie wyższe ceny, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku i znacząco przekraczały 2 zł/kg. Do spadku plonów i wzrostu cen przyczyniła się susza, która wystąpiła w ostatnich dwóch latach. Zasoby wody w glebie są niewystarczające i nie zapewniają roślinom wilgoci niezbędnej do prawidłowej wegetacji. Ponadto bezśnieżna i wietrzna zima pogłębiła niedobór wody w glebie. Wobec mało jeszcze powszechnego nawadniania plantacji ziemniaków w naszym kraju, tylko około 5% upraw jest nawadnianych, można spodziewać się, że problem niedostatecznej ilości wody wpłynie na wielkość produkcji.

Poniższa tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha ziemniaków jadalnych według cen brutto ziemniaków i środków do produkcji ze stycznia 2020 r. opracowaną na podstawie wydawnictwa „Kalkulacje Rolnicze”.

Tabela 1. Kalkulacja uprawy 1 ha ziemniaków jadalnych

Lp.

Poziom intensywności

Niski
200 dt/ha

Średni
  250 dt/ha

Wysoki
 300 dt/ha

Wyszczególnienie

A

Wartość produkcji

24 955

33 455

41 955

 

Ziemniaki jadalne - jesień (140,0 zł/dt)

Ziemniaki jadalne – wiosna (150,0 zł/dt)

Ziemniaki jadalne – odpady 20,0 zł/dt

11 200

12 000

800

15 400

16 500

600

19 600

21 000

400

JPO 1)

954,7

955

955

1.

Materiał siewny (sadzeniaki)

5 250

5 250

5 250

2.

Nawozy mineralne

686

855

990

3.

Środki ochrony roślin

864

 1 079

1 502

4.

Inne koszty 2)

1 480

1 850

2 220

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3+4)

8280

9 034

9 962

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

16 675

24 421

31 993

5.

Praca maszyn własnych

1 626

1 685

1 744

6.

Pozostałe koszty 3)

937

937

937

D

Koszty pośrednie (5+6)

2 563

2 622

2 681

E

Koszty całkowite (B+D)

10 843

11 656

12 643

F

Koszt jednostkowy (zł/dt)

54,2

46,6

42,1

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

14 112

21 799

29 312

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie 1) jednolita płatność obszarowa, 2) worki – 50 kg, skrzyniopalety – 500 kg, 3) koszty utrzymania budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty. Wykorzystano materiały: GUS, IHAR-BIP w Jadwisinie, IUNG

 

kontakt1.jpg
Magdalena Hanke
Artykuł powstał we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione