KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Resortowe szkoły rolnicze- oferta cd.

Opublikowano 23.11.2017 r.
W poprzednim artykule mówiliśmy o ofercie edukacyjnej, jaką ma dla Was Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A dlaczego warto wybrać właśnie szkołe rolniczą? Dziś przyjrzymy się bliżej poszczególnym placówkom.  

Kształcenie w resortowych szkołach rolniczych odbywa się w zawodach obejmujących takie obszary jak: produkcja rolnicza, ogrodnictwo, technika rolnicza, przetwórstwo spożywcze, agrobiznes, kształtowanie krajobrazu, turystyka wiejska, usługi gastronomiczne, rybactwo śródlądowe, inżynieria środowiska i melioracja, weterynaria.  
 
Oferta kierunków nauczania w poszczególnych szkołach jest corocznie dostosowana do potrzeb regionu oraz predyspozycji i zainteresowań młodzieży. Bazę dydaktyczną do kształcenia praktycznego stanowią szkolne warsztaty i pracownie dydaktyczne oraz szkolne gospodarstwa rolne, a także gospodarstwa rolników indywidualnych, zakłady przetwórcze, placówki gastronomiczno - hotelarskie. 
 
Szkoły rolnicze prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w większości dysponują własnymi gospodarstwami rolnymi, zapewniają korzystanie z nowoczesnego parku maszynowego. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli pozostają kombajny zbożowe, dobrej klasy ciągniki (np.: John Deere, New Holland, Zetor Forterra), agregaty uprawowo-siewne i inne maszyny potrzebne w nowoczesnym gospodarstwie rolnym.
 
Szkoły, w zależności od potrzeb, mogą pochwalić się najnowszymi i pokazowymi pracowniami do kształcenia zawodowego, są to, m.in., pracownie weterynaryjne (ZSCKR Nowy Targ, ZSCKR Nakło Śląskie, ZSCKR Bydgoszcz), żywieniowe (ZSCKR Brzostowo, ZSCKR Rzemień, ZSCKR Golądkowo), architektury krajobrazu (ZSCKR Bonin, ZSCKR Dobrocin) oraz urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Ponadto, ZSCKR w Rzemieniu i ZSCKR w Janowie dysponują halami uprawowymi pozwalającymi na wykonywanie ćwiczeń z zakresu kształcenia praktycznego niezależnie od pory roku i panującej pogody, a Szkoła w Zduńskiej Dąbrowie może poszczycić się oborą edukacyjną z robotem udojowym i systemem zarządzania stadem. 
 
 
Uczniowie, poza wiedzą i umiejętnościami związanymi z kierunkiem kształcenia, mogą zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Najczęściej są to ciągniki, ale w niektórych zawodach przewidziano również naukę jazdy samochodem. Do tego celu szkoły wyposażone są w place manewrowe i pojazdy służące do nauki jazdy. 
 
Zachętą dla młodzieży do podejmowania nauki w resortowych szkołach rolniczych są innowacje pedagogiczne. Najciekawsze z nich to: Enoturystyka – turystyka winiarska oraz Uprawa i wykorzystywanie roślin zielarskich (ZSCKR Bystra), Organizacja gospodarstw ekologicznych (ZSCKR Hańczowa), Florystyka i dekorowanie wnętrz (ZSCKR Sokołów Podlaski), Programowanie systemów agrotronicznych rolnictwa precyzyjnego (ZSCKR Siennica Różana). W kilku szkołach otwarto klasy mundurowe, w których realizowany jest program Bezpieczeństwo pożarowe i cywilne ludności (ZSCKR - Mieczysławów, Sejny, Sokołów Podlaski). 
 
W szkołach młodzież ma możliwość zgłębiania wiedzy zawodowej i umiejętności, jak również rozwijania swoich pasji. W ZSCKR w Sokołowie Podlaskim prowadzone są zajęcia pn. Teatr? Moja pasja… Koło fotograficzne działa w ZSCKR w Bogdańczowicach, nauka jazdy konnej odbywa się w ZSCKR w Bobowicku, w Mokrzeszowie oraz Potoczku. W ZSCKR w Różańcu organizuje się warsztaty kulinarne dla rodziców i uczniów pn. Mamy gotują z córkami. W ramach warsztatów pod kierunkiem Mistrza Kuchni odbywają się cykliczne zajęcia pn. Kuchnia azjatycka i kuchnia włoska.
 
 
 
Młodzież, podczas licznych imprez lokalnych, regionalnych i resortowych prezentuje swoje zdolności artystyczne, szczególnie muzyczne, aktorskie i recytatorskie, a także umiejętności kulinarne. W szkołach działają zespoły pieśni i tańca, promujące folklor, co sprzyja rozwojowi umiejętności interpersonalnych uczniów, integracji społeczności szkolnej oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym (ZSCKR - Golądkowo, Okszów). W ZSCKR w Bydgoszczy, Powierciu i Potoczku popularnością cieszą się zespoły wokalno-instrumentalne, wykonujące muzykę popularną. 
 
Uczniowie szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa odnoszą sukcesy w wielu konkursach, olimpiadach wiedzy i umiejętności oraz w turniejach sportowych. Największą popularnością cieszą się: Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska, Olimpiada Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii. Nierzadko laureaci konkursów uzyskują indeksy szkół wyższych.
 
Każdego roku Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłasza ranking najlepszych liceów i techników w Polsce.
 
W 19. edycji rankingu ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie zajął 19. miejsce wśród szkół technicznych w kraju, 2. w województwie łódzkim i 1. w powiecie łowickim, tym samym szkoła otrzymała miano Złotej Szkoły 2017. Dobrą sławą w tym rankingu cieszą się inne szkoły Ministra, np. ZSCKR w Studzieńcu, a w latach ubiegłych ZSCKR w Widzewie i Hańczowej.
 
Mówiąc o sukcesach uczniów szkół rolniczych, nie można pominąć ich dokonań w dyscyplinach sportu, między innymi w piłce nożnej co dotyczy także dziewcząt (ZSCKR Bogdańczowice), badmintonie (ZSCKR Głubczyce), tenisie stołowym (ZSCKR Jabłoń), podnoszeniu ciężarów (ZSCKR Dobryszyce) i zapasach (ZSCKR Karolewo).
 
Swoje osiągnięcia uczniowie zawdzięczają ciężkiej pracy pod fachową opieką nauczycieli wychowania fizycznego oraz, w wielu wypadkach, bardzo dobrej bazie sportowej, którą dysponują szkoły resortowe. W tym miejscu należy wspomnieć o nowoczesnych obiektach sportowych w Bydgoszczy, Janowie, Potoczku, Mieszkowicach, Sokołowie Podlaskim, Nowosielcach i nowo powstającej w Kowalu i Studzieńcu. 
 
Szkoły prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi korzystają ze środków unijnych pozyskiwanych z różnych programów, m.in., Regionalne Programy Operacyjne, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2014 – 2020, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, ERASMUS+. Dzięki tym programom młodzież uczestniczy w wizytach studyjnych i odbywa staże za granicą, często w atrakcyjnych turystycznie miejscach, co pozwala na poszerzanie horyzontów i doskonalenie umiejętności językowych. Poza Wielką Brytanią i Niemcami, uczniowie wyjeżdżają do Grecji, Portugalii, Irlandii, Włoch, Hiszpanii, Francji, a nawet Szwajcarii oraz na Słowację, Węgry i Cypr. Projekty unijne pozawalają uczniom na zdobywanie dodatkowych umiejętności na kursach organizowanych w szkołach, m.in.: kurs menagera gastronomii, carvingu (dekoracje z warzyw), barmana, baristy, kelnera, obsługi kas fiskalnych, a także inseminacji bydła i trzody chlewnej oraz kombajnisty.
 
W struktury istniejących zespołów szkół zostały włączone centra kształcenia ustawicznego, które organizują kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, a także inne formy pozaszkolne umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe. Poza standardowymi kursami w zakresie rolnictwa (kwalifikacje: R.3, R.16, M.1, M.2, M.43), które prowadzone są w większości szkół resortowych, w ZSCKR w Bogdańczowicach i w Kowalu uruchomiono kurs R.4. - Prowadzenie produkcji pszczelarskiej. Kursanci nabywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi oraz prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich. 
 
Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania wiele szkół resortowych oferuje zakwaterowanie w internacie. Najczęściej są to wyremontowane, dobrze wyposażone obiekty, tak jak na przykład w ZSCKR w Studzieńcu, Mieszkowicach, Karolewie.
 
Finansowanie resortowych szkół rolniczych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. W ramach posiadanych środków budżetowych możliwa jest systematyczna budowa, rozbudowa i przebudowa obiektów szkolnych, infrastruktury technicznej i sanitarnej. W budynkach szkolnych prowadzone są prace termomodernizacyjne, polegające na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania, wymianie okien, ociepleniu ścian i wymianie dachów na budynkach, jak również wyremontowane zostały ciągi komunikacyjne i chodniki. Ponadto, przebudowane i rozbudowane są pracownie dydaktyczne, sale gimnastyczne, budynki gospodarcze oraz place manewrowe do nauki jazdy. W ramach posiadanych środków finansowych szkoły dokonują również zakupów wyposażenia obiektów i pracowni dydaktycznych, tj. ciągników, kombajnów i samochodów do nauki jazdy, wyposażenia pracowni gastronomicznych, architektury krajobrazu i innych.

 

 

kontakt1.jpg
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wpólna 20
00--930 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:ministerstworolnikszkoła
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO