KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
13 kwietnia 2020

Rolnictwo ekologiczne - wsparcie finansowe, które warto wykorzystać

W działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020, w 2019 roku podniesiono stawki dopłat do upraw ekologicznych. Jaka jest ich wysokość? Kto może się o nie ubiegać?

Wysokość dopłat przedstawia się następująco:

 • Uprawy rolnicze w okresie konwersji – 1137 zł/ha
 • Uprawy rolnicze po okresie konwersji – 932 zł/ha
 • Uprawy warzywnicze w okresie konwersji – 1557 zł/ha
 • Uprawy warzywnicze po okresie konwersji – 1310 zł/ha
 • Uprawy zielarskie w okresie konwersji – 1325 zł/ha
 • Uprawy zielarskie po okresie konwersji – 1325 zł/ha
 • Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji – 1882 zł/ha
 • Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji – 1501 zł/ha
 • Uprawy jagodowe w okresie konwersji – 1882 zł/ha
 • Uprawy jagodowe po okresie konwersji – 1501 zł/ha
 • Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji – 790 zł/ha
 • Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji – 660 zł/ha
 • Uprawy paszowe w okresie konwersji – 926 zł/ha
 • Uprawy paszowe po okresie konwersji – 658 zł/ha
 • Trwałe użytki zielone w okresie konwersji – 535 zł/ha
 • Trwałe użytki zielone po okresie konwersji – 535 zł/ha

Płatność ekologiczna przysługuje do gruntów ornych, na których może być prowadzona uprawa roślin rolniczych, warzyw i ziół oraz uprawa jagodowych takich jak: agrest, borówka wysoka i średnia, jeżyna, malina, porzeczka, poziomka i truskawka.
Do płatności ekologicznych kwalifikują się też uprawy sadownicze z następującymi gatunkami drzew owocowych: brzoskwinia i nektaryna, czereśnia, grusza domowa, jabłoń domowa, morela, śliwa domowa, wiśnia pospolita i winorośl. Natomiast uzyskanie
dopłaty do trwałych użytków zielonych (łąk i/lub pastwisk) związane jest z zadeklarowaniem co najmniej 0,5 DJP zwierząt określonych gatunków na 1ha wszystkich TUZ występujących w gospodarstwie. Do wymaganej obsady zwierząt zalicza się bydło domowe, jelenie, konie, kozy, króliki, owce i gęsi. Płatność ekologiczna do upraw paszowych związana jest nie tylko z zadeklarowaniem uprawy określonych gatunków roślin paszowych, ale dodatkowo z posiadaniem gatunków zwierząt gospodarskich – wymienionych wyżej oraz drobiu i świń.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o płatność ekologiczną jest prowadzenie produkcji rolnej w gospodarstwie zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku. Uzyskanie statusu gospodarstwa ekologicznego w okresie konwersji lub po okresie konwersji, czyli z produkcją ekologiczną, wymaga zadeklarowania działalności ekologicznej do jednostki certyfikującej. Jednostki certyfikujące posiadające określone przez ministra do spraw rolnictwa uprawnienia, przyjmują deklarację producentów rolnych o podjęciu ekologicznej działalności. Następnie podejmują się kontroli tych gospodarstw i wydawania stosownych poświadczeń potwierdzających bieżący status gospodarstwa rolnego. Zatwierdzony okres konwersji kończy się uzyskaniem certyfikatu na określone płody rolne w gospodarstwie. Uzyskany przez gospodarstwo rolne certyfikat jest potwierdzeniem jakości ekologicznej płodów rolnych na określony w certyfikacie czas. Najczęściej jest to 12 miesięcy. Wsparcie finansowe w ramach działania rolnictwo ekologiczne daje dodatkowo możliwość corocznego odzyskania przynajmniej części kosztów poniesionych za kontrolę gospodarstwa prowadzącego ekologiczną produkcję. Jest to kwota odpowiadająca 20% wsparcia do upraw prowadzonych metodą ekologiczną. Przedstawione wyżej wsparcie finansowe dla gospodarstw z produkcją ekologiczną wymaga realizacji zobowiązań 5-letnich, zapisanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U z 2015 poz. 370 z poźn. zmianami). Tylko szczegółowa znajomość zapisów tego rozporządzenia daje możliwość skorzystania z oferowanego wsparcia finansowego do rolnictwa ekologicznego. Zbliżający się termin składania wniosków na płatności bezpośrednie jest czasem na podjęcie właściwej decyzji o dofinasowanie prowadzonej ekologicznej produkcji rolnej.

kontakt1.jpg
Maria Siąkała
Artykuł opracowany we współpracy ze specjalistami ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione