KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • województwo łódzkie
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Uwaga podmioty skupujące mleko krowie! Ważna informacja od KOWR

Opublikowano 18.04.2020 r.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zwraca się do podmiotów skupujących mleko o dosyłanie informacji na temat ilości skupionego surowca, pomimo ustawowego zawieszenia biegu terminu składania tych informacji.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż na podstawie art. 15zzr ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów zawitych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, czyli na złożenie informacji, określonych w art. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1430), tj.:

  •     do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, składanej Dyrektorowi OT KOWR właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego Informacji miesięcznej o ilości skupionego surowego mleka krowiego [Rpps_P1_z4];
  •     3 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, składanej pisemnie do Dyrektora Generalnego KOWR o zaprzestaniu wykonywania tej działalność.

KOWR respektując ustawowe zawieszenie biegu terminu składania ww. informacji zwraca się z prośbą o sukcesywne przesyłanie ww. informacji, o ile taka możliwość istnieje.

Ponadto, w czasie trwania epidemii, brak jest podstaw do wszczynania przez organ postępowań w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzesłanie bądź nieterminowe przesłanie informacji, o których mowa wyżej (wynikających z treści art. 2a ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych) - przypomina KOWR.

Źródło: KOWR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:kowrkowr skup mleka
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO