KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Rolnicy zwolnieni ze składek KRUS czy jednak nie? WIR apeluje do ministra

Opublikowano 20.04.2020 r.
Piotr Walkowski - Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie zwolnień z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Dlaczego? Bo rolnicy nie zostali zwolnieni z opłacania składek KRUS w zakresie ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz zdrowotnego.

Zgodnie z tzw. Tarczą Antykryzysową przedsiębiorcy zostali zwolnieni na okres trzech miesięcy z opłacania następujących składek ZUS:
- ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, bezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe),
- ubezpieczenie zdrowotne,
- Fundusz Pracy,
- Fundusz Solidarnościowy,
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jak zauważa Prezes WIR, zgodnie z zapisami tej samej ustawy rolnicy zostali zwolnieni ze składek KRUS, ale tylko w zakresie składek ubezpieczenia emerytalno-rentowego za drugi kwartał 2020 r. Dotyczy to rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, w tym podlegających temu ubezpieczeniu na wniosek i tych, za których składka ta jest należna w podwójnej wysokości w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub z tytułu współpracy przy prowadzeniu tej działalności. Rolnicy nadal muszą opłacać składki KRUS w zakresie ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz zdrowotnego (o ile rolnik jest zobowiązany do ich opłacania), a przedsiębiorcy są z takiego obowiązku zwolnieni.

Zgodnie z rozumowaniem stosowanym wobec przedsiębiorców, którzy mogą być w przestoju czy zawiesić na jakiś czas swoją działalność, to w odróżnieniu od przedsiębiorstw rolnicy cały czas ponoszą koszty i nakłady na produkcję i nie mogą zawiesić swojej działalności. Nie pozwala na to specyfika produkcji rolnej, zwierzęta trzeba nakarmić, oporządzać, a roślinom nie ma możliwości nakazania zaprzestania wzrostu i rozwoju - apeluje Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Piotr Walkowski i prosi ministra Ardanowskiego o zajęcie się tą sprawą.

Źródło: WIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:krus ubezpieczenie
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO