KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Rolnik na kwarantannie lub w szpitalu – co ze zwierzętami?

Opublikowano 25.04.2020 r.
W związku z pismem KRIR, odnoszącym się do problemów związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej w okresie objęcia rolnika kwarantanną z powodu COVID-19, resort rolnictwa poinformował, co zrobić w przypadku kiedy rolnik zostanie objęty kwarantanną lub podlega hospitalizacji z powodu COVID-19 i nie jest w stanie zapewnić opieki zwierzętom, za które jest odpowiedzialny.

Okazuje się, że taki fakt powinien być zgłoszony do urzędu gminy.

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.) rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 (zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin), określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W programie tym wskazywane jest m.in. gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

W związku z pandemią COVID-19 może jednak dojść do sytuacji, gdy gminy nie będą w stanie wypełnić nałożonych na nie obowiązków, jeżeli problem będzie dotyczył większej liczby rolników objętych kwarantanną. W takiej sytuacji nie bez znaczenia pozostaje mobilizacja do wspólnego działania oraz wzajemna pomoc i wsparcie organizowane na poziomie lokalnym.

Przypominamy, że zasady i warunki kwarantanny określane są przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Szczegółowe informacje dotyczące zajmowania się zwierzętami oraz wykonywania prac polowych przez rolników dostępne są na stronie GIS.

Źródło: KRIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO