KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie interwencji rynkowych w związku z COVID-19

Opublikowano 04.05.2020 r.
30 kwietnia br. Komisja Europejska przyjęła kolejny pakiet legislacyjny, dotyczący działań na rynkach rolnych w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19. 

Pakiet obejmuje 11 projektów rozporządzeń.

Projekty te odnoszą się w szczególności do dopłat prywatnego przechowywania mięsa i produktów mlecznych; odstępstwa od stosowania artykułu ustanawiającego zakaz nieuczciwej konkurencji w zakresie stosowania porozumień kartelowych, odnoszących się do ograniczeń lub kontroli produkcji w odniesieniu do ziemniaków, kwiatów i roślin ozdobnych, mleka i przetworów mlecznych; elastyczności w programach sektorowych w odniesieniu do m.in. owoców i warzyw, Krajowych Programów Wsparcia Pszczelarstwa oraz Programu szkolnego.

Projekty, które zostały zawarte i przyjęte przez KE w pakiecie:

 1.     Projekt przyznania dopłat do prywatnego przechowywania świeżego lub schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej oraz ustalającego z góry stawkę dopłat.
 2.     Projekt rozporządzenia w sprawie przyznania dopłat do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego oraz ustalającego z góry stawkę dopłat.
 3.     Projekt rozporządzenia wprowadzającego prywatne przechowywanie odtłuszczonego mleka w proszku oraz ustalającego z góry stawkę dopłat.
 4.     Projekt rozporządzenia wprowadzającego prywatne przechowywanie masła oraz ustalającego z góry stawkę dopłat.
 5.     Projekt rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) wprowadzającego tymczasowy nadzwyczajny system dopłat do prywatnego przechowywania niektórych serów oraz ustalające z góry stawkę dopłat.
 6.     Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej zezwalającego na zawieranie porozumień i decyzji w sprawie środków stabilizacji rynków w sektorze ziemniaka.
 7.     Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji upoważniającego do zawierania umów oraz podejmowania decyzji w zakresie środków stabilizujących sektor drzew i innych roślin żywych, bulw, korzeni i tym podobnych, kwiatów ciętych i liści ozdobnych.
 8.     Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji zezwalającego na zawieranie porozumień i decyzji w zakresie planowania produkcji w sektorze mleka i przetworów mlecznych.
 9.     Projekt rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) w sprawie zastosowania wobec 2020 r. odstępstw od stosowania przepisów w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz rozporządzenia delegowanego Komisji w odniesieniu do sektora wina w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.
 10.     Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji wyłączającego ze stosowania rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/892, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1150*, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/274, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1368 i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/39 w odniesieniu do działań w związku z kryzysem spowodowanym koronawirusem.
 11.     Projekt rozporządzenia delegowanego Komisji w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków stanowiących odstępstwo od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w celu zaradzenia zakłóceniom na rynku w sektorach owoców i warzyw oraz wina spowodowanym pandemią COVID-19 i środki z tym związane.

 

 Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie ministerstwa rolnictwa https://www.gov.pl/web/rolnictwo

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO