KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Finał konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne odwołany!

Opublikowano 12.05.2020 r.
Jak poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego XVIII edycja konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne została odwołana.   

To już XVIII edycja konkursu. Konkurs organizowany jest od 2003 r. we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Państwową Inspekcją Pracy. Jego celem jest zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych rolnikówpoprzez popularyzację zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym.

Każda edycja konkursu była obejmowana honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W ubiegłych latach patronat ten sprawował Prezydent RP Andrzej Duda.

Do udziału w konkursie są zapraszani właścicieli dużych, jak i małych gospodarstw rolnych. Konkurs jest szansą na zaprezentowanie własnego warsztatu pracy i osiągnięć zawodowych; poddanie gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, oraz zdobycia nagród, z których najcenniejszą jest wysokiej jakości ciągnik rolniczy, ufundowany przez Prezesa KRUS.

Uczestnicy konkursu są oceniani przez komisje konkursowe na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i centralnym. W ich skład wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń i zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników i ich rodzin.

Niestety, jak poinformowała Kasa, tegoroczna edycja konkursu, w związku z COVID_19 została odwołana. Jednocześnie ustaliliśmy, że tegoroczne zgłoszenia będą honorowane w momencie wznowienia przedsięwzięcia. 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO