KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
22 maja 2020

Jak magazynować olej napędowy?

Epidemia COVID-19 osiągnęła zasięg globalny powodując spowolnienie gospodarcze niemal na całym świecie. Niższy popyt na paliwa wyraźnie wpłynął na obniżenie ich ceny. Olej napędowy można już kupić poniżej 4 zł za litr. Wszyscy zastanawiają się nad tym, jak długo utrzyma się tendencja spadkowa. Trzeba bowiem pamiętać, że po kryzysie zazwyczaj każdy chce nadrobić straty. Już niedługo możemy więc mieć do czynienia z odwrotną sytuacją – sporego wzrostu cen wszystkich środków do produkcji rolnej. W naturalny sposób skłania to do rozważań, czy już teraz nie byłoby warto zmagazynować w gospodarstwie większych ilości paliw.

Jak magazynować?

Jeśli już zdecydujemy się na taki krok, pamiętajmy, że magazynowanie oleju napędowego w ilości powyżej 1000 l wiąże się z kilkoma ważnymi wymogami. Paliwo musi być przechowywane w zbiornikach dwupłaszczowych i atestowanych, wyposażonych w odpowiednie czujniki. Warto wiedzieć, że obowiązek sprawdzenia warunków przechowywania paliw ciąży na samym dostawcy.

Przechowywanie oleju napędowego w beczkach i pojemnikach, np. po różnego rodzaju płynach – to w gospodarstwach wciąż popularna praktyka, mimo że od kilkunastu lat jest zakazana.

O czym więc trzeba pamiętać magazynując materiały pędne?

Paliwa przechowujemy w:
1. urządzeniach, instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiałów, co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunek elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcie i zabezpieczonych przed stłuczeniem
2. garażach dużych (powyżej 100 m2) dopuszczalne jest składowanie paliw tylko wtedy, gdy są one niezbędne do eksploatacji pojazdu i są w opakowaniach jednostkowych wykorzystywanych w handlu detalicznym
3. garażach małych (poniżej 100 m2) wolno stojących, wykonanych z materiałów niepalnych dopuszczalne jest przechowywanie do 200 l oleju napędowego lub benzyny, zaś w innych niż wolno stojące do 60 l.
4. naczyniach metalowych lub innych dopuszczonych do tego celu mających szczelne zamknięcie
5. zezwala się na magazynowanie oleju napędowego na potrzeby własne użytkownika w zbiornikach naziemnych dwupłaszczowych o pojemności do 5000 l.

Ale... nasuwa się pytanie, czy w ogóle warto?

Paliwo się starzeje, m.in., za sprawą obowiązkowo dodawanych do niego biokomponentów – stopniowo pogarszają się jego właściwości. Po drugie, nie powinno być przechowywane w pobliżu żywności. Po trzecie, ze względu na prognozowaną długą drogę powrotu gospodarek do dynamiki sprzed epidemii można liczyć na to, że korzystne ceny utrzymają się jeszcze przez wiele miesięcy.

Zbiorniki dwupłaszczowe są to zbiorniki dwuścienne wykonane z dwóch warstw stali lub tworzywa sztucznego z bardzo małą przestrzenią między nimi. Składają się one ze zbiornika wewnętrznego – właściwego, w którym magazynowany jest olej napędowy oraz płaszcza zewnętrznego, którego objętość musi wynosić co najmniej 110% projektowej pojemności zbiornika
wewnętrznego. Rurociągi i zawory oraz wszelkiego rodzaju osprzęt (pompa, wąż, pistolet etc.) muszą być umieszczone w obrębie płaszcza zewnętrznego bądź w skonstruowanym systemie bezpieczeństwa gwarantującym nieprzenikanie oleju napędowego do gruntu.

Warto również wiedzieć, że zbiornik należy zgłosić do Urzędu Dozoru Technicznego. Jeśli jego pojemność nie przekracza 2500 l, na tym formalności się kończą. W przypadku większych zbiorników konieczne jest przeprowadzanie co dwa lata odpłatnych badań. Ich cena jest różna w zależności od województwa, średnio wynosi ok. 200 zł.

Zbiornik należy sytuować w odległości przynajmniej:


Warunki lokowania zbiornika:
• płaska, wypoziomowana, równa i stabilna powierzchnia wykonana z niepalnego materiału
• podstawa szersza i dłuższa, co najmniej o 30 cm od samego urządzenia
• grubość podstawy, co najmniej 5 cm
• brak konieczności ustalania stref zagrożenia wybuchem dla zbiorników przeznaczonych do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego.

Właśnie posiadanie tego typu zbiornika warunkuje to, czy w ogóle i ile rolnik może zaoszczędzić, kupując większą ilość oleju napędowego w korzystnym momencie. Według przepisów, tylko taki zbiornik może być wykorzystywany do magazynowania zapasów paliwa w gospodarstwie.

 

 

Tomasz Liska

artykuł opracowany we współpracy z ŁODR w Bratoszewicach

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione