KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
27 listopada 2017

TAKA JEST NASZA WIARA Część 5. Jak przekazywane jest Boże Objawienie?

W ostatniej części cyklu „Taka jest nasza wiara” doszliśmy do stwierdzenia, że Bóg – pragnąc objawić człowiekowi siebie samego i swój plan wobec człowieka – dokonywał tego etapami. I tak w Starym Przymierzu przemawiał przez patriarchów i proroków Narodu Wybranego, zapowiadając przyjście Mesjasza, który – samym sobą – objawi w sposób ostateczny i doskonały prawdę o Bogu. To ostateczne przymierze skierowane będzie do całej ludzkości. Nowe Przymierze to czas Jezusa Chrystusa i jego uczniów, którzy – tworzący wspólnotę – Kościół kontynuują misję Jezusa na ziemi.

1. Misja Jezusa, czyli misja Kościoła

Bóg pragnie, aby zbawcze objawienie, dokonane w Jezusie Chrystusie, było poznane w całości i bez zniekształceń przez całą ludzkość, ogarniając każdego człowieka. Z tego właśnie powodu Chrystus poleca swoim uczniom zadanie głoszenia Ewangelii i przekazywania objawienia o Bogu kolejnym pokoleniom (por. KKK, 74-75).
 

2. Dwie drogi: ustna i pisemna

Owo przekazywanie dokonuje się na dwa sposoby ustnie i za pośrednictwem pisma. Apostołowie najpierw ustnie, poprzez swoje nauczanie, przekazywali nauczanie Jezusa, Jego słowa i czyny oraz to, czego nauczyli się od Ducha Świętego, który jest Duchem Ojca i Syna. Ci sami Apostołowie oraz mężowie apostolscy w późniejszym czasie utrwalili na piśmie to, czego sami byli świadkami (KKK, 76).
 

3. Sukcesja Apostolska i Tradycja Apostolska

Aby objawienie było przekazywane z pokolenia na pokolenie zawsze w całości, w sposób pewny i niezniekształcony, Apostołowie ustanowili swoich następców – biskupów – aby ci strzegli i przekazywali w całości treść objawienia, czyli depozyt wiary, aż do końca czasów. Owo następstwo apostołów, a później biskupów nazywa się sukcesją apostolską. Nauczanie apostolskie, które w szczególny sposób przekazywane jest przez księgi natchnione Pisma Świętego – w odróżnieniu od niego – nazywa się Tradycją. Przez Tradycję: 

Kościół w swojej nauce, w swoim życiu i kulcie uwiecznia i przekazuje wszystkim pokoleniom to wszystko, czym on jest, i to wszystko, w co wierzy (Sobór Watykański II, Dei Verbum, 43, KKK, 77-80).
 

4. Tradycja i Pismo Święte

Tradycja i Pismo Święte są ze sobą wzajemnie powiązane, bo wypływają z tego samego źródła objawienia. Tradycja i Pismo Święte uobecniają życie i działanie samego Chrystusa, który jest nieustannie obecny w swoim Kościele. Pełnia objawienia jest więc przekazywana następnym pokoleniom poprzez Tradycję i Pismo Święte. Pierwsze pokolenia nie miały jeszcze spisanego Objawienia, czyli Nowego Testamentu stąd wniosek, że Tradycja jest starsza niż Nowy Testament.  Od Tradycji Apostolskiej, trzeba odróżnić „tradycje” teologiczne, liturgiczne, dyscyplinarne i obocznościowe – które w zależności od czasów i kultur są tylko wyrazem Tradycji Apostolskiej. Te tradycje – w przeciwieństwie do Tradycji Apostolskiej – mogą być modyfikowane, zmieniane, dostosowywane lun nawet odrzucane przez Kościół. Tradycja Apostolska jest niezmienna i stała (KKK, 83).  

5. Interpretacja Pisma Świętego i Tradycji

Treść Objawienia, zawarta w Tradycji i Piśmie Świętym, choć nie może być zmieniana może musi być jednak interpretowane przez tę wspólnotę, której została powierzona, czyli przez Kościół (KKK, 84).

W kolejnej części naszego cyklu dowiemy się na czym polega interpretacja Bożego Objawienia, czym są dogmaty oraz zmysł wiary. 

 

 

kontakt1.jpg
ks. Piotr
Redakcja WDR
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione