KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • województwo łódzkie
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

WYSZUKIWARKA

Jak zarejestrować KGW i otrzymać dotację w wysokości 5000zł?

Opublikowano 28.05.2020 r.
Mamy dla Was specjalny poradnik, dzięki któremu dowiecie się, jak krok po kroku zarejestrować nowe Koło Gospodyń Wiejskich i jakich formalności trzeba dopilnować, żeby otrzymać pieniądze na jego funkcjonowanie.

Kilka słów historii powstania KGW 

Czy wiecie, że pierwsze na ziemiach polskich koło gospodyń wiejskich założyła w 1877 roku we wsi Janisławice Filipina Płaskowicka? Podobna organizacja pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń” działała już od 1866 roku we wsi Piaseczno na Pomorzu Gdańskim. 

Na czym polega organizacja KGW?

Działalność Kół Gospodyń Wiejskich koncentruje się przede wszystkim na kilku aspektach:

 1. Pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
 2. Działaniu na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich
 3. Rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet;
 4. Racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowego;
 5. Zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowaniu folkloru.

 

Zmiany w prawie

Przed 29 listopada 2018 r. koła gospodyń wiejskich działały na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz uchwalonych przez siebie regulaminów. W myśl "starej" ustawy koła gospodyń wiejskich broniły praw, reprezentowały interesy i działały na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Były one tworzone jako wyodrębnione jednostki organizacyjne kółek rolniczych i posiadały swoją reprezentację we wszystkich ich statutowych organach. We wsiach, w których nie działały kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich tworzono jako samodzielne kółka rolnicze i w takim wypadku mogły posiadać osobowość prawną; istniała także możliwość powołania koła gospodyń wiejskich w formie stowarzyszenia zwykłego lub rejestrowego.

Od 29 listopada 2018 r. podstawą prawną działania kół gospodyń wiejskich jest ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Koło ma osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. 

Struktura organizacyjna 

Na czele wszystkich kół stoi Krajowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich, której prezesem jest obecnie Pani Bernadetta Niemczyk. Razem z kółkami rolniczymi i branżowymi organizacjami rolniczymi koła gospodyń wiejskich tworzą Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (KZRKiOR).

Załóż koło gospodyń wiejskich! Czekają niemałe pieniądze! 

Na mapie Polski w szybkim tempie przybywa kół gospodyń wiejskich. Nic dziwnego, że Panie i Panowie (tak oni też mogą działać w ramach KGW ) tak chętnie do nich dołączają, bo korzyści jest naprawdę wiele. Sprawdźcie koniecznie! Jeśli w Waszej wsi jeszcze nie ma koła, to z pewnością przekonamy Was, że warto je założyć. 


Zakładamy koło!

9  listopada 2018 roku weszła w życie ustawa o kołach gospodyń wiejskich, która nadaje osobowość prawną kołom już działającym lub  nowo powstałym. Ustawa przewiduje, że koło może założyć minimum  10 osób zamieszkujących wieś, będącą terenem działalności koła. Ważne jest to, że na terenie jednej wsi siedzibę może mieć tylko jedno koło. To ograniczenie nie ma jednak zastosowania do kół gospodyń działających na podstawie przepisów dotychczasowych (stowarzyszenie, kółka rolnicze). 

Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18, bez względu na miejsce zamieszkania.
W działalność koła mogą angażować się także osoby, które ukończyły 13 lat i uzyskają zgodę rodziców lub innych opiekunów. Będą mogły również tworzyć młodzieżowe i dziecięce struktury wspierające KGW.

Jak zarejestrować koło?

Dzięki zarejestrowaniu Waszego koła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zyskujecie pieniądze, które możecie przeznaczyć na jego rozwój! 

Koło podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Wystarczy, że pobierzecie te DOKUMENTY i złożycie je w swoim powiatowym biurze ARiMR. 

Wśród nich znajdziecie wniosek o wpis do KRKGW, wzorcowy statut oraz wniosek o dofinansowanie dla koła.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje, w drodze decyzji, wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru. Teraz koła zyskuje już osobowość prawną, co oznacza, że będzie mogło prowadzić działalność społeczno-gospodarczą na własny rachunek oraz zakładać związki kół gospodyń wiejskich. Oznacza to, że po rejestracji koło gospodyń wiejskich zostaje w pełni samorządną organizacją mieszkańców wsi, niezależnymi m.in. od kółek rolniczych oraz od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Jak uzyskać dotację na działalność KGW?

Koło  gospodyń  wiejskich  wpisane  do  Krajowego  Rejestru  Kół  Gospodyń  Wiejskich (KRKGW) może otrzymywać dotacje na realizację ustawowo określonych zadań.

Aby uzyskać dotację musicie być kołem zarejestrowanym w ARiMR. Teraz pozostaje już tylko wypełnienie wniosku o przyznanie pomocy finansowej. 

Agencja po weryfikacji wniosku może przyznać dofinansowanie w wysokości od 3 do 5 tys. zł na jedno koło. 

 

 • 3000 złotych dla KGW liczących nie więcej niż 30 członków, 
 • 4000 złotych dla KGW, które mają od 31 do 75 członków, 
 • 5000 złotych dla kół, które mają ponad 75 członków. 

 

Bądźcie na bieżąco! 

Od kilku dni obowiązują nowe przepisy o dotacjach dla KGW, 

 

Macie pytania, wątpliwości lub potrzebujecie pomocy? Zgłoście się do nas! Czekamy na Wasze pytania pod adresem e-mail:  kontakt@KalendarzRolnikow.pl 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO