KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-05-30

Pracownik sezonowy wykona test w systemie drive-through

Już wiemy, że za testy na obecność koronawirusa u pracowników sezonowych zapłaci budżet państwa. Teraz znamy także szczegóły logistyczne wykonywania tych testów. Przeczytajcie koniecznie! 

Pracownik w gospodarstwie i co dalej? 

Według procedur po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego wymagane jest wykonanie wymazu do testu PCR, celem wykluczenia zakażenia. Test obecnie można wykonać u ubezpieczonego w KRUS pracownika sezonowego w systemie drive-thru – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformuje na wniosek rolnika/plantatora o najbliższej lokalizacji drive-thru. Każdy dodatni przypadek powinien jak najszybciej opuścić gospodarstwo i zostać odizolowany w ramach izolacji instytucjonalnej.

Pobieranie wymazów „z samochodu” u osób z kwarantanny w  „drive – thru”.

Aby umożliwić cudzoziemcom, osobom kwarantannowanym będących pracownikami sezonowymi badanie – (wymaz z noso-gardła) w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia Covid-19, proponuje się indywidualny przyjazd do punktu pobrania tzw.  drive – thru, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Warunkiem takiego przyjazdu jest:

 •     Samodzielna podróż własnym środkiem transportu lub udostępnionym przez rolnika- plantatora.
 •     Dopuszczalna jest podróż łączna więcej niż 1 osoby, pod warunkiem, że osoby te przebywają razem w kwarantannie.

Osoby opuszczające czasowo miejsce kwarantanny – udające się na badania bezwzględnie muszą:

 •     być ubrane w maseczkę zakrywającą usta i nos,
 •     mieć założone rękawiczki jednorazowe,
 •     muszą unikać kontaktu bezpośredniego z innymi osobami.

Lista osób udających się do badań przekazywana jest Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Policji w celu usprawiedliwienia opuszczenia miejsca kwarantanny (osoby te nie mogą być karane za opuszczenie miejsca odbywania kwarantanny).

 •     Kwarantannowany o którym mowa powyżej poddaje się badaniu po przybyciu  do gospodarstwa.
 •     W ustalonym z Drive- thru terminie podjeżdża samochodem pod wskazany punkt pobrań.
 •     Nie wysiada z samochodu, jedynie otwiera szybę pojazdu.
 •     Stosuje się do zaleceń próbkobiorcy.
 •     Legitymuje swoją tożsamość (potrzeba posiadania paszportu lub innego dowodu tożsamości).
 •     Udziela krótkiego wywiadu medycznego.
 •     Przeszkolony pracownik pobiera wymazy bez opuszczania przez badanego (Jeżeli niemożliwe jest bezpośrednie pobranie wymazu w kabinie samochodu dopuszcza się pobranie materiału we wskazanym przez personel miejscu, z zachowaniem rygoru używania przez badanego po opuszczeniu pojazdu osłony nosa i ust oraz rękawiczek w drodze do wyznaczonego punktu poboru).
 •     Po pobraniu wymazu kwarantannowany odjeżdża wracając bezpośrednio do miejsca odbywania kwarantanny kontynuując ją do 14 dnia oczekując na wynik.

     

Przeszkoleni pracownicy punktu Drive Thru

 •     opisują probówki z wymazami, pakują zgodnie z zasadami pobrania i przesyłania materiału biologicznego,
 •     przekazują zapakowane próbki do wyznaczonego przez koordynatora laboratorium, za pośrednictwem dedykowanego środka transportu,
 •     laboratorium przekazuje wyniki badań do wskazanego przez rolnika- plantatora, właściwego ze względu na lokalizację gospodarstwa Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na jego adres mailowy,
 •     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje badane osoby o wyniku badania poprzez przyjętą formę np. SMS, widomość mailową, pisemną etc.

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione