KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Skrzypionki w zbożach - są już larwy

Opublikowano 02.06.2020 r.
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut badawczy poinformował, że w uprawach zbóż ozimych i jarych są już obserwowane larwy skrzypionek.

Na oziminach pierwsze larwy skrzypionek wielkości 1mm - informuje IOR-PIB po lustracji pól doświadczalnych w Winnej Górze. - Widoczne są także larwy skrzypionek na uprawach jarych wielkości 2-3 mm.

Stadium szkodliwym skrzypionek są głównie larwy, które niszczą górną epidermę (skórkę) liścia i tkankę miękiszową, natomiast skórka dolna pozostaje nieuszkodzona. Po pewnym czasie dolna skórka blaszki liściowej zasycha i bieleje. W wyniku żerowania skrzypionek liście zbóż zabrudzone są lepką substancją i kałem larw.

Larwy skrzypionki zbożowej mają barwę brunatnożółtą, są miękkie wrzecionowate, od strony górnej uwypuklone, a od dołu spłaszczone. Głowa larwy jest kulista i czarna. Larwy mają 3 pary członowanych nóg tułowiowych. Ciało larwy pokryte jest lepką, śliską wydzieliną i odchodami.

Larwy skrzypionki błękitek są nieco mniejsze od larw skrzypionki zbożowej. Zabarwienie ciała larw różni się w momencie zrzucania śluzu przed przepoczwarczeniem.

W zależności od wielkości pola analizować od 100 do 150 źdźbeł w różnych punktach pola po 10 źdźbeł wybranych losowo.

Ekonomiczny próg szkodliwości wynosi:
    •  1–2 larwy na 1 źdźble pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta,
    • 1 larwa na 2–3 źdźbła jęczmienia ozimego i jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa.

Zgodnie z zaleceniami IOR-PIB w Poznaniu, zwalczanie skrzypionek przeprowadza się w okresie kiedy na plantacjach zbóż następuje masowy wyląg larw z masowo składanych jaj i jednocześnie obserwowane są larwy obu gatunków wielkości ok. 4 mm z najwcześniej złożonych jaj. Oba stadia rozwojowe określają optymalny termin zwalczania skrzypionek.

Fot: IOR-PIB

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO