KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-06-02

GUS: Wstępne szacunki rolnicze za 2020 r.

Główny Urząd Statystyczny podał szacunkowe dane związane z tegoroczną wiosną w rolnictwie. Szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest większa od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi około  7,3 mln ha (zwiększenie o ok. 2,2%). 

Według wstępnych szacunków przewiduje się zwiększenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o ok. 8,6%. Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych były stosunkowo niewielkie i wynosiły: jęczmienia ozimego i mieszanek zbożowych po ok. 0,2%, pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego oraz żyta po ok. 0,1%.

Powierzchnię ozimych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oceniano na ponad 4,5 mln ha, tj. o około 2,5% więcej niż wynosiła powierzchnia zasiewów w poprzednim sezonie wegetacyjnym, w tym:
    • pszenicy ozimej ponad 2,0 mln ha tj. o 1,2% mniej,
    • żyta około 1,0 mln ha tj. o 10,1% więcej,
    • jęczmienia ozimego ponad 0,2 mln ha tj. o 6,9% więcej,
    • pszenżyta ozimego około 1,2 mln ha tj. o 0,9% więcej.
    • Wstępnie szacuje się, że jarych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zasiano około 2,8 mln ha, tj. o ok. 1,7% więcej niż wynosiła powierzchnia zasiewów w roku ubiegłym, z tego:
    • pszenicy jarej około 0,4 mln ha tj. o 14,8% mniej,
    • jęczmienia jarego ponad  0,7 mln ha tj. o 1,7% mniej,
    • owsa ponad 0,5 mln ha tj. o 2,0% więcej,
    • pszenżyta jarego ponad 0,1 mln ha tj. o 9,4% mniej,
    • mieszanek zbożowych jarych około 1,0 mln ha tj. o 15,7% więcej.

Przewiduje się, że powierzchnia uprawy ziemniaków wyniesie około 325 tys. ha, natomiast powierzchnia zasiewów buraków cukrowych szacowana jest na ponad 240 tys. ha.

Jaka była pogoda tej wiosny? - to pamiętamy. Warto jednak zwrócić uwagę, że na początku marca nastąpiło ruszenie wegetacji roślin ozimych i trwałych użytków zielonych. Korzystne warunki agrometeorologiczne umożliwiły wykonywanie pierwszych wiosennych prac polowych. Lokalnie w pierwszej, a na znacznym obszarze kraju w drugiej dekadzie miesiąca przystąpiono do siewów owsa, pszenicy jarej i jęczmienia jarego. Uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby na początku okresu wegetacyjnego zabezpieczało potrzeby wodne roślin.

W kwietniu warunki agrometeorologiczne były na terenie kraju zróżnicowane, lecz w całym kraju odnotowano już nadmierne przesuszenie wierzchniej warstwy gleb.  Pod koniec I dekady maja obserwowano już kłoszenie żyta oraz pszenżyta ozimego.

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione