KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
6 czerwca 2020

Wymiana stada zwierząt? Kwarantanna obowiązkowa!

Bardzo często występującym błędem popełnianym przez wielu hodowców podczas wymiany stada jest wprowadzanie do niego nowo zakupionych zwierząt bez wcześniejszego okresu izolacji (kwarantanny). Skutkiem takiego zachowania może być to, że nabywane zwierzęta będą zapadać na choroby występujące w naszej chlewni lub zakazić nasze zwierzęta nowymi jednostkami chorobotwórczymi. 

Z tego względu też przed przyjazdem zwierząt na naszą fermę powinniśmy poznać ich statut zdrowotny. Zawsze powinniśmy kupować zwierzęta o znanym statusie zdrowotnym, najlepiej o wyższym niż panujący w naszym gospodarstwie, ale nigdy niższym. Jeżeli kupujemy zwierzęta z różnych ferm hodowlanych, to warto również pamiętać o tym, aby zwierzęta te przebywały i przechodziły okres kwarantanny najlepiej w oddzielnych budynkach. Kwarantanna nowo zakupionych zwierząt ma na celu nie tylko zapewnienie im odpoczynku bezpośrednio po transporcie, ale daje również możliwość przyzwyczajenia zwierząt do nowych warunków panujących w pomieszczeniach, obsługi, ale przede wszystkim ma na celu ochronę naszego stada przed ewentualnym przywleczeniem na naszą fermę patogenów występujących na fermie hodowlanej, z której pochodzą nowe zwierzęta. Dodatkowo okres kwarantanny pozwala na ewentualne rozwinięcie się objawów klinicznych chorób będących w okresie inkubacji, co uniemożliwia wprowadzenie do stada zwierzęcia chorego. 

Każde zakupione zwierzę powinno być poddane co najmniej czterotygodniowej kwarantannie w pomieszczeniach ściśle odizolowanych od chlewni, najlepiej oddalonych od naszych budynków minimum o 50 m. Budynek, w którym odbywa się kwarantanna powinien posiadać czystą i suchą posadzkę, dobrą wentylację i zapewniać temperaturę w granicach od 18 do 20 st.C. Kojce powinny posiadać odpowiednie powierzchnie (minimum 2 m2 dla loszek przebywających na słomie i 1,2 m2 dla zwierząt na podłodze rusztowej). Ponadto nie powinno być także nadmiernego zagęszczenia w jednym kojcu (5–6 zwierząt na kojec). Pamiętajmy również o zapewnieniu odpowiedniego oświetlenia. Światło ma niebagatelne znaczenie przy stymulowaniu hormonów rozrodczych loch i loszek. Lochy są zwierzętami sezonowymi i to właśnie światło decyduje o tym, czy hormony rozrodcze są wydzielane w odpowiednich ilościach. Wskazane jest, by w sektorze rozrodu, w okresie przygotowania loszek i loch do krycia, światło o natężeniu 150–250 lx świeciło się przez 16 godzin w ciągu doby. Taka ilość światła jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju pęcherzyków jajnikowych oraz przebiegu owulacji. 

W okresie trwania kwarantanny powinniśmy od zwierząt zakupionych pobrać krew do analizy laboratoryjnej i powtórzyć te badania po 3 tygodniach. Przeprowadzone badania pozwolą na stwierdzenie, czy zwierzęta przyjechały na pewno zdrowe i czy nie występuje u nich jakiekolwiek zakażenie. Jeżeli badania potwierdzą, że zwierzęta są zdrowe, to powinniśmy przystąpić do stopniowego ich aklimatyzowania do warunków naszej fermy. W tym okresie powinniśmy także wdrożyć odpowiedni program szczepienia loszek.  Szczepimy je przeciwko tym jednostkom chorobowym, które występują w naszym stadzie. W okresie trwania kwarantanny powinniśmy przystąpić do stopniowej aklimatyzacji loszek. 

Aklimatyzacja jest przedłużeniem kwarantanny i stwarza możliwości  przystosowania pod względem immunologicznym (nabycia przeciwciał) nowo wprowadzonych loszek do występujących na fermie patogenów. Aklimatyzację rozpoczyna się w tym samym pomieszczeniu po 26 dniach kwarantanny pod warunkiem, że zwierzęta nie wykazują objawów chorobowych. Aklimatyzację można prowadzić w dwóch etapach. Pierwszy etap, który trwa od 7 do 10 dni polega na codziennym kontakcie loszek z kałem pobranym od warchlaków i loch pochodzącym z fermy przyjmującej. Najlepiej, aby kał pochodził od 8–12-tygodniowych warchlaków, później od wybrakowanych loch. Okolicznością, która dyskwalifikuje podawanie loszkom kału jest występowanie na fermie dyzenterii, leptospirozy, różycy i salmonellozy. Drugi etap aklimatyzacji polega na bezpośrednim kontakcie nowo wprowadzonych loszek ze zwierzętami fermy przyjmującej, które umieszcza się w sąsiednich kojcach posiadających ażurowe przegrody pozwalające na bezpośredni kontakt zwierząt między sobą. Jest to tak zwana aklimatyzacja „nos w nos”. Przez pierwsze 5–7 dni w sąsiedztwie loszek umieszcza się 6–10-tygodniowe warchlaki w proporcji jeden warchlak na 4 loszki, a przez kolejne 5–10 dni w sąsiedztwie loszek umieszcza się wybrakowane lochy w takiej samej proporcji. 

Po okresie aklimatyzacji loszki umieszcza się w sektorze krycia, w którym rejestrowane są wszystkie pojawiające się ruje i następnie przeprowadza się skuteczne krycie lub inseminację. Rejestrowanie wszystkich pojawiających się rui pozwala na precyzyjne określenie terminu krycia loszki. Tylko prawidłowo przeprowadzona kwarantanna i aklimatyzacja loch i loszek pozwoli nam uniknąć wielu niechcianych niespodzianek wynikających z pojawienia się różnych jednostek chorobowych w naszym stadzie, co może skutkować pogorszeniem warunków rozrodu i rozchwianiem całej produkcji tuczników. 

 

 

Stanisław Piątkowski

artykuł powstał we współpracy z KPODR w Minikowie

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione