KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-06-09

Spis rolny 2020 - o to będziemy pytani!

Przed nami Powszechny Spis Rolny, który ma odbyć się od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.). Jesteście ciekawi, o co będziecie pytani? My już wiemy!

Udział w spisie prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) jest obowiązkowy. Badanie przeprowadzane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne:

 •     osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne);
 •     osób prawnych;
 •     jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie wymienione podmioty prowadzące gospodarstwa rolne zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na zadane pytania, albowiem wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.

Według GUS, podstawowym celem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 jest:

 •     dostarczenie źródła informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
 •     analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010‒2020 (ostatni spis rolny w Polsce dokonany był w 2010 r.),
 •     wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne),
 •     aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o swoim gospodarstwie za pomocą trzech kanałów:

 •     Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego,
 •     Udzielenie odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 •     Udzielenie odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Jak podaje GUS, dla osób, które nie posiadają dostępu do Internetu w gminnych biurach spisowych zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy, w celu dokonania samospisu.

O co będziemy pytani? Oto przykładowe dane, które należy podać:

 •     osoba kierujące gospodarstwem rolnym,
 •     położenie gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
 •     osobowość prawna,
 •     typ własności użytków rolnych,
 •     rodzaj użytkowanych gruntów,
 •     powierzchnia zasiewów według upraw,
 •     zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
 •     pogłowie zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 •     rodzaju budynków gospodarskich.

Źródło: WIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione