KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
9 czerwca 2020

Kalkulacje rolnicze - tucznik

Pandemia afrykańskiego pomoru świń (ASF), która dotknęła świat w ostatnich latach, ma przełożenie na globalną produkcję i obrót nie tylko wieprzowiną, ale całym białkiem zwierzęcym. 

 
Szacuje się, że w br. światowa produkcja świń zmniejszy się o 10%, głównie ze względu na spadek w Chinach (-25%), Filipinach (-16%) i Wietnamie (-6%). Sytuację tę bardzo dobrze wykorzystują główni eksporterzy wieprzowiny, zwiększając sprzedaż zagraniczną – Brazylia o 5%, a USA o 4%. Tymczasem w Europie planowany jest wzrost produkcji o 1%, głównie za sprawą Hiszpanii.
 
Wyższe globalne ceny wieprzowiny zachęcają do wzrostu produkcji oraz eksportu. Według prognoz ekspertów Komisji Europejskiej produkcja wieprzowiny w 2020 r. ma wzrosnąć o 0,5%, zaś eksport o 13,0%, co potwierdza wysokie zainteresowanie europejskim mięsem. Podobny wzrost eksportu można zauważyć w przypadku USA – według prognoz Amerykańskiej Federacji Eksporterów Mięsa, eksport wieprzowiny w 2020 r. może również wzrosnąć o 13,0%.
 
Jak podaje Biuro Analiz i Strategii KOWR na polskim rynku w dniach 9–15.03. br. dostawcy za trzodę chlewną uzyskiwali przeciętnie 6,47 zł/kg, o 1% mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 5% więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec wieprzowy był o 50% droższy niż przed rokiem.
 
Wieprzowina taniała również w UE. W dniach 9–15.03. br. cena świń rzeźnych klasy E średnio w UE wyniosła 194,45 EUR/100 kg i była o 0,5% niższa niż tydzień wcześniej, ale o 5% wyższa niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku unijna wieprzowina podrożała o 40%. Cena żywca wieprzowego tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 195,74 EUR/100 kg, o około 1% wyższym niż średnio w UE, ale o 4% niższym niż w Niemczech oraz o 5% niższym niż w Danii.
 
Z kolei na krajowych targowiskach, po dwutygodniowym spadku, nastąpił ponowny wzrost cen prosiąt. W dniach 9–15.03. br. za jedno prosię płacono przeciętnie 270,50 zł, o 2% więcej niż tydzień wcześniej oraz o 5% więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie prosięta były o 67% droższe niż przed rokiem.
 
W Polsce w dniach 9–15.03. br. w zbycie odnotowano niewielki spadek cen wieprzowiny. Zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW sprzedawały półtusze wieprzowe średnio po 9,38 zł/kg wobec 9,39 zł/kg w poprzednim tygodniu. Półtusze były o 7,5% droższe niż przed miesiącem oraz o 47% droższe w odniesieniu do notowań sprzed roku.
 
Po 3 tygodniach spadku, na przełomie marca i kwietnia br. odnotowano wzrost cen zakupu trzody chlewnej. W dniach 30 marca – 5 kwietnia br. w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za żywiec wieprzowy dostawcy uzyskiwali przeciętnie 6,27 zł/kg, o 1,5% więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 4% mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie był to poziom cen o 15% wyższy niż przed rokiem.
 
Na początku maja b.r. obserwuje się jednak tendencję spadkową związaną ze skupem cen trzody chlewnej. Od 6 maja br. podmioty skupowe płaciły rolnikom około 4,80–4,90 zł/kg. za żywiec wieprzowy. Ceny skupu żywca wieprzowego w kolejnych miesiącach będą prawdopodobnie podlegać wahaniom i są trudne do przewidzenia. 
 
Podobne tendencje spadku cen tuczników można również zaobserwować w ostatnich tygodniach w Niemczech. Na niemieckiej dużej giełdzie   6 maja br. ustalono, iż przez następne 7 dni cena za tucznika w E klasie (masa poubojowa ciepła) wyniesie 1,60 EUR/kg. Stawka ta będzie obowiązywała w Niemczech w dniach 7–13 maja br. W stosunku do notowania z 29 kwietnia cena spadła o 0,10 EUR za 1 kg. Podana cena 1,60 EUR za 1 kg (wagi poubojowej) w przeliczeniu na naszą walutę po kursie NBP (6.05.2020 r.) 1 EUR = 4,5390 PLN daje 7,26 zł/kg (masa poubojowa ciepła). W ostatnim notowaniu, a więc 29 kwietnia, stawka po przeliczeniu na złotówki wynosiła 7,72 zł/kg.
 
Ograniczony popyt zdaniem niemieckiego zrzeszenia ‘VEZG’, na niemieckim rynku trzody chlewnej prowadzi obecnie do nadwyżki po stronie podaży żywca wieprzowego. Przedsiębiorstwa ubojowe wywierają coraz większą presję cenową, której nie można uniknąć.
 
W produkcji żywca wieprzowego podstawową pozycją kosztów są pasze. Wzrost cen żywca oraz niskie ceny zbóż poprawiają opłacalność chowu. Możemy to określić w relacji cen 1 kg żywca wieprzowego do możliwości nabycia pszenicy, żyta, kukurydzy i jęczmienia. Jednak same ceny sprzedaży żywca wieprzowego nie dają pełnego obrazu opłacalności. Według eksperta od trzody chlewnej dr. Mariana Kamyczka, porównanie cen zbóż wykorzystywanych w żywieniu zwierząt z października zeszłego roku do tych z bieżącego miesiąca, wykazuje ich wzrost o 10,5% w przypadku pszenicy paszowej, ok. 5% odnośnie żyta. Ponadto zdaniem eksperta to już trzeci rok, w którym światowe zużycie zbóż przekracza produkcję i światowe zapasy zbóż będą nadal się zmniejszać.
 
Poniższa tabela zawiera kalkulację chowu tucznika, według cen brutto środków do produkcji z maja br., opracowaną na podstawie wydawnictwa „Kalkulacje Rolnicze”. Założenia metodyczne do „Kalkulacji Rolniczych” znajdziecie Państwo na stronie naszego Ośrodka.
 
Tabela 1. Kalkulacja chowu tucznika

Lp.

Technologia żywienia

Mieszanka uzupełniająca 10 %

Mieszanka uzupełniająca 2,5 %

Wyszczególnienie

A

Wartość produkcji

354

354

 

Tucznik kl. I (4,80 zł/l)1)

504

504

Prosię (-)

- 150

- 150

1.

Pasze z zakupu

173

141

2.

Pasze potencjalnie towarowe

147

154

3.

Inne koszty2)

29

29

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3)

349

324

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

5

30

4.

Praca maszyn własnych

13

13

5.

Pozostałe koszty3)

49

46

D

Koszty pośrednie (4+5)

62

59

E

Koszty całkowite (B+D)

411

383

F

Koszt jednostkowy (zł/kg)

4,56

4,25

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

-57

-29

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie
    1) średnia cena żywca wieprzowego w maju 2020 r.,
    2) usługi weterynaryjne, znakowanie,
    3) koszty utrzymania budynków, koszty ogólnogospodarcze, koszty pośrednie produkcji pasz własnych.

 

Waldemar Poświata

artykuł opracowany we współpracy z KPODR w Minikowie

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione