KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-06-14

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2020

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego zapraszają rolników ekologicznych do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2020 roku.

Konkurs ma na celu szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie najlepszych rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Konkurs przeznaczony jest tylko dla rolników zawodowych, tzn. rolników czerpiących dochód z produkcji rolnej (np. hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Do składania wniosków zachęcamy kandydatów prowadzących towarowe gospodarstwa ekologiczne, z lub bez hodowli zwierząt. 

W konkursie może brać udział każdy rolnik, który spełnia poniższe warunki:
    • został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
    • wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;
    • dokonał zgłoszenia uczestnictwa w konkursie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub mailowo, na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do regulaminu, do właściwego dla miejsca zamieszkania Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 października 2004 r., o Jednostkach Doradztwa Rolniczego (Dz. U. z 2016 poz. 356; 1176; 2017 poz. 60; 624);
    • zakończył okres przestawiania gospodarstwa i posiada aktualny certyfikat na wyprodukowane ekologiczne surowce z przeznaczeniem do sprzedaży lub do przetwórstwa we własnym gospodarstwie. 
    • nie był laureatem I nagrody wojewódzkiego etapu konkursu w latach 2017 – 2019.

Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego przyjmują zgłoszenia kandydatów do konkursu, których gospodarstwa położone są na terenie działania danego ośrodka, a samo zgłoszenie do konkursu może być wypełnione samodzielnie przez rolników lub przy wsparciu doradców rolniczych zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego na podstawie informacji dostarczonych przez rolników.

Zgłoszeń trzeba dokonać do 10 sierpnia 2020 roku.

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione