KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
16 czerwca 2020

Wady i zalety leasingu rolniczego

Sprawdzamy, jakie wady i zalety mają leasingi oferowane rolnikom. 

Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego tyle, co nająć, wydzierżawić. Jeszcze do niedawna kojarzył się głównie z samochodami i branżą motoryzacyjną, jednak w ostatnim czasie rośnie jego popularność także w rolnictwie. Firmy leasingowe dostrzegły postępowość w tej branży i coraz więcej pojawia się ofert leasingu wszelakich maszyn rolniczych.

Taka forma finansowania sprzętu rolniczego jest, oczywiście, ogromnym wsparciem dla gospodarstwa, ale wiąże się także z wysokimi kosztami. Leasingodawca (czyli finansujący) jest pośrednikiem między dobrem inwestycyjnym, którym może być np. ciągnik, i niezbędną kwotą pieniędzy potrzebną na jego zakup. Leasingodawcą jest firma leasingowa lub producent, leasingobiorcą natomiast rolnik.

Rodzaje leasingów 

Aby wybrać odpowiednią dla siebie formę tego rodzaju dzierżawy, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z jej rodzajami.

 • Leasing bezpośredni to taki, w którym rolnik zawiera umowę z producentem; W praktyce jednak znacznie częściej występuje
 • Leasing pośredni, czyli między rolnikiem a producentem jest obecny pośrednik, czyli wyspecjalizowana firma leasingowa.
 • Leasing operacyjny jest czymś w rodzaju najmu lub dzierżawy; polega na tym, iż rolnik opłaca jednorazową ratę wstępną, a następnie płaci leasingodawcy comiesięczne raty; w tym przypadku przedmiot leasingu, czyli np. zakupiona maszyna rolnicza, przez czas trwania umowy nie jest własnością rolnika tylko firmy leasingowej; po zakończeniu wszystkich zobowiązań rolnik ma możliwość jej wykupu; taka forma leasingu jest korzystna dla rolników, którzy są płatnikami podatku VAT; poza tym w leasingu operacyjnym istnieje możliwość włączenia raty leasingowej do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Leasing finansowy jest czymś w rodzaju kredytu lub pożyczki; w tym przypadku rolnik zalicza do swego majątku maszynę rolniczą i to na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych; VAT od rat leasingowych jest płatny z góry (jednorazowo) za cały okres trwania umowy; rolnik staje się właścicielem przedmiotu leasingu automatycznie po wpłacie ostatniej raty; jest on więc korzystniejszy dla rolników, którzy rozliczają się ryczałtem. Wady i zalety leasingu rolniczego

Zalety:

 • szybki zakup maszyn i sprzętów w przypadku braku gotówki
 • praca na najnowocześniejszych maszynach
 • możliwość wykupu sprzętu po wygaśnięciu umowy leasingowej lub też wzięcia w leasing nowego
 • formalności zajmują mniej czasu niż w przypadku kredytu
 • niemalże zupełnie niezależny od zdolności kredytowej
 • nie obniża szans na pozyskanie innego kredytu oraz możliwy nawet w trakcie jego trwania
 • indywidualne podejście do każdego klienta, wygodny harmonogram spłat rat, dopasowany do specyfiki funkcjonowania gospodarstwa rolnego
 • nie wymaga się dodatkowych zabezpieczeń, tylko dokumenty rejestrowe.

Wady:

 • leasingobiorca zobowiązany jest do spłat rat leasingowych nawet wtedy, kiedy przedmiot leasingu jest w naprawie
 • trudne i obszerne umowy leasingowe
 • w przypadku nieregularnych płatności może być zastosowane przewłaszczenie na zabezpieczenie, a maszynę przejmuje leasingodawca
 • wcześniejszy wykup maszyny może się odbyć jedynie za rynkową wartość przedmiotu; operacja staje się nieopłacalna kiedy wartość rynkowa jest wyższa od pozostałych do spłaty rat
 • konieczność związania się umową na okres wynoszący co najmniej 40% czasu normatywnej amortyzacji (regulują to przepisy podatkowe) – w leasingu operacyjnym.
 • wypowiedzenie umowy przez leasingobiorcę skutkuje odebraniem prawa do ulg podatkowych co sprawia, że leasing staje się droższy od kredytu.

Umowy leasingu są zazwyczaj skomplikowane i dość obszerne, poza tym opiewają zazwyczaj na duże wartości, dlatego dobrze zasięgnąć porady prawnika. Warto też zwrócić uwagę, m.in., na kwestię spłaty rat czy choćby zakres korzystania z leasingowanej maszyny (również kto może z niej korzystać) oraz co obejmuje oraz jak wygląda ubezpieczenie maszyny, kiedy możemy odstąpić od umowy i jakie to niesie ze sobą konsekwencje finansowe. Ponadto co powoduje wzrost/obniżenie oprocentowania rat czy choćby na wszystkie kwestie dotyczące wad maszyny i potencjalnych konieczności jej naprawy. Jak w przypadku zawierania każdej umowy, korzystnie jest zrobić wstępne rozeznanie rynku, zapoznać się z ofertami kilku firm leasingowych i szczegółowo je porównać.

Niezmiernie istotną kwestią jest sprawdzenie wiarygodności tych firm oraz zapoznanie się z opiniami innych klientów. Jak przy każdym zakupie towaru lub usługi warto podjąć negocjacje w temacie warunków umowy nie tylko w kwestii ceny, ale również kosztów ubezpieczenia czy wysokości ewentualnych kar umownych.

Leasing rolniczy to wiele korzyści i dlatego rolnicy coraz chętniej decydują= się na takie rozwiązanie. Według danych Związku Polskiego Leasingu, w ostatnim czasie rośnie wartość maszyn i urządzeń sfinansowanych przez tę branżę. Rolnicy, podobnie jak w latach poprzednich, nadal stanowili jedną z głównych grup odbiorców, jeśli chodzi o segment leasingowanych maszyn i sprzętu. W ocenie związku, wśród najważniejszych czynników mających wpływ na rosnący poziom finansowania maszyn i innych urządzeń przez branżę leasingową w ostatnich latach jest korzystanie przez rolników z funduszy unijnych.

Reasumując, można wskazać na szereg zalet finansowania działalności rolniczej poprzez zawieranie umów leasingowych, jednak należy mieć na uwadze i dokładnie zweryfikować je przed podpisem, aby uchronić się przed niechcianymi „niespodziankami”.

 
Aleksandra Bączyńska
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione