KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-06-23

800 tys. zł na rozwój bydła ekologicznego od Carrefour

Carrefour kontynuuje swoje wsparcie dla rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego. Fundacja Carrefour przekazała Regionalnemu Towarzystwu Rolno-Przemysłowemu „Dolina Strugu” w Błażowej kwotę 195 500 euro, czyli ponad 834 tys. zł na realizację projektu „Spichlerz Zdrowia”, którego celem jest pobudzenie hodowli bydła ekologicznego w Polsce południowo-wschodniej. Wsparcie projektu jest ważnym element strategii Transformacji Żywieniowej, której priorytetem jest demokratyzacja żywności ekologicznej oraz odpowiedzią na projekt zrównoważonego systemu żywnościowego „Farm to Fork” Unii Europejskiej.

Carrefour kontynuuje swoje wsparcie dla rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego. Fundacja Carrefour przekazała Regionalnemu Towarzystwu Rolno-Przemysłowemu „Dolina Strugu” w Błażowej kwotę 195 500 euro, czyli ponad 834 tys. zł na realizację projektu „Spichlerz Zdrowia”, którego celem jest pobudzenie hodowli bydła ekologicznego w Polsce południowo-wschodniej. Wsparcie projektu jest ważnym element strategii Transformacji Żywieniowej, której priorytetem jest demokratyzacja żywności ekologicznej oraz odpowiedzią na projekt zrównoważonego systemu żywnościowego „Farm to Fork” Unii Europejskiej.

Niskie ceny sprzedaży płodów, rosnące koszty produkcji czy niekorzystne warunki atmosferyczne to tylko nieliczne problemy z jakimi na co dzień borykają się polscy rolnicy. Według autorów raportu "Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej" największym problemem polskiego rolnictwa są mało dochodowe gospodarstwa rolne - ponad 1,2 mln nie zapewnia dochodów na poziomie satysfakcjonującym właścicieli. Jednym z najuboższych rejonów w Unii Europejskiej jest południowo-wschodnia część Polski, gdzie pomimo możliwości rolnych tereny nie są w pełni wykorzystywane - udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej na terenie tego regionu wynosi aż̇ 65%. Ponad połowa z nich może być́ przeznaczona pod uprawy ekologiczne, dlatego też rozwój rolnictwa ekologicznego staje się naturalnym kierunkiem rozwoju dla tego regionu.

Projekt „Spichlerz Zdrowia” jest kompleksowym, wieloletnim i wieloetapowym programem rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce południowo-wschodniej. Ideą programu jest wsparcie rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego, w tym przede wszystkim hodowli bydła mięsnego oraz zatrzymanie zapaści polskiej wsi, z czego rozwiązaniem jest wzrost dochodowości oraz produktywności małych i średnich gospodarstw rolnych. Realizacja projektu wpisuje się we Wspólną Politykę Rolną realizowaną przez Unię Europejską.  Program skierowany jest do rolników już prowadzących gospodarstwa ekologiczne i tych, którzy są gotowi przejść na rolnictwo ekologiczne, z terenu województw: podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego i potrwa do grudnia 2020. Pierwszym etapem projektu jest utworzenie 15 stad ekologicznego bydła mięsnego w gospodarstwach rozpoczynających proces konwersji, przeszkolenie 15 rolników podczas 6 miesięcznego kursu rolnictwa ekologicznego oraz promocja założeń́ programu wśród większej ilości rolników.

Demokratyzacja produktów ekologicznych, czyli produktów wytwarzanych bez użycia sztucznych nawozów, pestycydów, chemicznych środków ochrony roślin lub antybiotyków jest jednym z najważniejszych elementów strategii transformacji żywności dla Carrefour Polska – podkreśla Justyna Orzeł, Wiceprezes Zarządu i Sekretarz Generalna Carrefour Polska. Częścią działań mających na celu demokratyzację produktów bio jest wspieranie rolników w procesie konwersji z rolnictwa konwencjonalnego na rolnictwo ekologiczne. Dlatego też Carrefour podziela główne założenia programu „Spichlerz Zdrowia”. Monitorując jego przebieg oraz zapewniając wsparcie finansowe i merytoryczne, chcemy wspierać rozwój polskiego rolnictwa ekologicznego i tym samym wyjść naprzeciw założeniom nowej strategii Unii Europejskiej „Farm to Fork” oraz inspirować branżę handlową do podejmowania podobnych działań na rzecz ekologicznego rolnictwa w naszym kraju – dodaje Justyna Orzeł.

Podkarpacie od zawsze związane jest z rolnictwem oraz hodowlą. W dużej części regionu od wieków zajmowano się m.in. hodowlą bydła, którą w ostatnich 20 latach niestety powszechnie zaprzestano. Sytuacja rolników i hodowców z południowo-wschodniej części kraju jest wyjątkowo trudna. Małe rodzinne gospodarstwa w drapieżnej strategii przemysłowego rolnictwa mają jeden wybór – przekształcić się w ekologiczne, w innym wypadku mogą zostać wyeliminowanymi z rynku, co jeszcze bardzie pogorszy sytuację ich dotychczasowych właścicieli. Odpowiedzią na ten problem jest projekt „Spichlerz Zdrowia”, który pomaga rolnikom w konwersji ich gospodarstw na ekologiczne, zapewniając wsparcie zarówno merytoryczne, jak i praktyczne – mówi Kazimierz Jaworski, koordynator projektu „Spichlerz Zdrowia”.

Nowy grant Fundacji Carrefour wpisuje się również w najnowszą strategię Unii Europejskiej "od pola do stołu” (ang. Farm to Fork) wdrażaną w celu osiągnięcia lepszej równowagi między przyrodą, systemami żywnościowymi, a różnorodnością biologiczną. Jednym z jej głównych filarów jest zapewnienie Europejczykom zdrowej, przystępnej cenowo i zrównoważonej żywności, a także znaczące zwiększenie udziału produkcji ekologicznej, która musi być prowadzona na co najmniej 25% powierzchni wszystkich użytków rolnych Wspólnoty.

Carrefour wraz z Fundacją Carrefour od wielu lat wspierają rolnictwo ekologiczne w Polsce. Od 2018 roku Fundacja Carrefour przekazała Fundacji AgriNatura i Społecznemu Instytutowi Ekologicznemu prawie 800 000 zł na realizację projektów „Demokratyzacja BIO” oraz „GO Agri BIO”. Wyniki przekazanego wsparcia zaobserwowano już w 2019 r. - rolnicy, którzy otrzymali dotację rozwinęli swoje gospodarstwa i wyprodukowali do 200% więcej ekologicznych warzyw niż w poprzednim roku. Carrefour Polska jest również członkiem-założycielem Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio, której celem jest podejmowanie inicjatyw wzmacniających potencjał rolnictwa i przetwórstwa, a także rozwój rynku ekologicznego w Polsce. Członkami założycielami Koalicji są także: Polska Izba Żywności Organicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Warszawie oraz Stowarzyszenie EKOŁAN. Inicjatywa powstała pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: Infowire.pl

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione