KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Dlaczego warto zakładać łąki kwietne?

Opublikowano 27.06.2020 r.
Ostatnio bardzo modne stają się łąki kwietne zwane także autostradami dla owadów. Ciekawe jest to, że propaguje się zakładanie takich upraw nie tylko na terenach wiejskich, ale również w miastach. Zastosowanie jest różnorakie. Można przecież zaaranżować łąkę kwietną zamiast trawników, na skwerach, pasach przydrożnych, w parkach, na torowisku, a nawet na dachach budynków.

Nasuwa się proste pytanie: Dlaczego właściwie łąka?

Nie jest łatwo na nie odpowiedzieć w kilku słowach. Oprócz walorów estetycznych, ekologicznych są także ekonomiczne. Łąka – to miejsce pełne życia, kolorów i zapachów. Jakże inne i bogatsze w porównaniu z monotonnymi, równo przystrzyżonymi trawnikami. Daje schronienie (szczególnie w okresach zimowych) oraz pożywienie ptakom, małym gryzoniom i owadom zapylającym. Sprzyja więc utrzymywaniu bioróżnorodności… poprzez bogactwo gatunkowe i wzrost liczebności różnych organizmów, np. roślin dzikich, chwastów, bezkręgowców, w tym owadów zapylających, i innych pożytecznych owadów – naturalnych wrogów szkodników.

Największym jednak atutem kwietnej łąki dziś i w przyszłości jest zdolność oszczędzania wody. Rośliny łąkowe, dzięki różnorodności i mnogości gatunków, mają głębszy i lepiej rozbudowany system korzeniowy niż trawa Są bardzo łatwe w utrzymaniu. Nie wymagają częstego podlewania, ponieważ potrafią magazynować wodę. Doskonale się sprawdzają zarówno podczas opadów jak i w czasie suszy – najpierw zatrzymują wodę, a potem uwalniają ją do gruntu. Rośliny łąkowe pomagają walczyć ze smogiem i ochładzają otoczenie, dlatego zalecane są do upraw miejskich, zamiast trawników. Bowiem nie-
mały problem, zwłaszcza w upalne lata i przy braku opadów, stanowi tam przegrzewanie się powietrza.

Dodatkową zaletą takich upraw są względy ekonomiczne. Łąka jest tania w utrzymaniu. Do jej założenia nie potrzebujemy wymieniać gleby czy stosować specjalnego nawożenia, jak w przypadku trawników. Nie musimy podlewać, opryskiwać środkami
ochrony roślin, a zabieg koszenia wykonujemy tylko 2-3 razy w sezonie, zamiast 10-20 razy. Pielęgnacja łąki jest więc mniej kosztowna i znacznie bardziej przyjazna dla środowiska. To również jeden ze sposobów adaptacji do zmieniającego się klimatu.
Pasy kwietne w uprawach towarowych od 20-30 lat stosowane są w wielu krajach europejskich, natomiast w Polsce są w zasadzie nieobecne. System ten pozwala na niejednostajność biologiczną, wykorzystywaną przy zwalczaniu szkodników metodami naturalnymi. Mogą istnieć nie tylko w uprawach ekologicznych, ale przede wszystkim w konwencjonalnych. Pasy kwietne – to fragmenty pól uprawnych, np. jeden pas kwietny na trzy-cztery pasy roślin uprawnych, składające się głównie z wieloletnich, długotrwale i obficie kwitnących ziół, roślin przyprawowych, oleistych, łąkowych. Dobre efekty przynosi również
stosowanie takich pasów w międzyrzędziach roślin sadowniczych oraz na obrzeżach pól uprawnych, w postaci szerokich kilkumetrowych miedz.

Te obszary nie tylko urozmaicają monokulturowe uprawy ciesząc oko i węch, ale przede wszystkim przynoszą wymierne korzyści ich właścicielom. Rolnicy często zapominają, że tylko około 20% gatunków roślin zapylanych jest przez wiatr, natomiast
80% przez owady, najczęściej z rodziny pszczołowatych. Łąki kwietne przyciągają nie tylko wiele owadów zapylających, ale również drapieżnych i pająków, np. bzygów, złotooków, błonkówek, skorków, biedronek, będących naturalnymi wrogami
szkodników. Każdy z nich przyczynia się do redukcji populacji różnych stadiów rozwojowych organizmów pasożytniczych w różnych porach roku. Chronią i zmniejszają ich liczebność w sposób przyjazny dla środowiska. Ponadto rośliny rolnicze dzięki pełniejszemu zapyleniu i zmniejszeniu liczby szkodników dają większy i lepszy jakościowo plon.

Zakładając łąkę kwietną musimy pamiętać, aby dobrze dobrać rośliny do danego stanowiska. Przy drogach sprawdzą się gatunki odporne na sól i suszę, a w miejscach rekreacyjnych te, które mają intensywny zapach i długi okres kwitnienia. Dzięki utrzymaniu miedz bogatych gatunkowo, zakładaniu pasów z kwitnącą roślinnością czy wprowadzeniu do płodozmianu roślin bobowatych (facelia, łubin, bobik, koniczyna), możemy ograniczyć stosowanie pestycydów. Poprawimy w ten sposób jakość środowiska naturalnego obszarów wiejskich i zapobiegniemy dalszej degradacji tych terenów. A co najważniejsze – poprawiamy
jakość życia mieszkańców.

 

Ewa Kłosińska

ŁODR w Bratoszewicach

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:łąki kwietne
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO