KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-06-25

Komitet Regionów: potrzeba konkretnego programu na rzecz obszarów wiejskich - agendy wiejskiej

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 ujawnił i pogłębił skutki wielu długotrwałych zagrożeń, z jakimi borykają się obszary wiejskie – podkreślają przedstawiciele Komitetu Regionów. Samorządowcy uważają, że potrzebny jest konkretny program na rzecz obszarów wiejskich - agenda wiejska.

W Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) KR powstaje opinia na temat Strategii UE na rzecz odnowy obszarów wiejskich. Dokument, nad którym pracuje Irlandczyk Cllr Enda Stenson, członek Rady Hrabstwa Leitrim, trafi do unijnych instytucji, jako stanowisko samorządowców z UE.

Jak wynika z projektu opinii, samorządowcy chcą, by Strategia UE na rzecz odnowy obszarów wiejskich obejmowała wspieranie społeczności wiejskich, przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy. Ich zdaniem powinna też skupiać się na poprawie łączności cyfrowej i infrastruktury, a także maksymalizacji potencjału turystyki wiejskiej oraz wykorzystania kreatywności i potencjału kulturowego obszarów wiejskich.

Obszary wiejskie i miejsko-wiejskie stanowią 88 proc. terytorium UE. Na obszarach tych mieszka 55 proc. ludności Unii, wytwarza się 43 proc. unijnej wartości dodanej brutto i zlokalizowanych jest 56 proc. unijnych miejsc pracy. Rozwój obszarów wiejskich jest zatem bardzo ważnym tematem dla Komitetu Regionów i istotnym narzędziem realizacji celu spójności terytorialnej zapisanego w traktacie lizbońskim – podkreślono w dokumencie roboczym.

Wskazano w nim, że kryzys ujawnił i pogłębił skutki wielu długotrwałych zagrożeń, z jakimi borykają się obszary wiejskie – w pierwszym rzędzie nieustanne długotrwałe wyludnianie się obszarów wiejskich sprawiło, że obszary te są opustoszałe i czują się zaniedbane w strategiach politycznych UE.

Choć z zadowoleniem przyjmujemy ostatnią elastyczność Komisji Europejskiej w odniesieniu do funduszy strukturalnych, finansowania WPR i w szczególności finansowania rozwoju obszarów wiejskich, KR podkreśla również potrzebę przyjęcia systematycznego podejścia w formie rzeczywistego i konkretnego programu na rzecz obszarów wiejskich (agendy wiejskiej), o który apelował Europejski Komitet Regionów i Parlament Europejski i który postulowano w deklaracji z Cork 2.0. – czytamy w projekcie opinii.

Chodzi o deklarację opracowaną przez uczestników Europejskiej Konferencji w sprawie Rozwoju Obszarów Wiejskich, która odbyła się w Cork w Irlandii w 2016 r.

Jak poinformowano, celem opinii Komitetu Regionów będzie również zbadanie, jak ponownie zająć się zasadą sprawiedliwego traktowania i zbliżyć się do osiągnięcia równowagi między obszarami miejskimi i wiejskimi.

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich.

Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w ramach procesu stanowienia prawa w sprawach dotyczących samorządów, na przykład w kwestiach opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia, polityki społecznej, spójności gospodarczej i społecznej, transportu, energii i zmian klimatu.

Źródło: Kurier PAP

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione