KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-06-27

Wilki i niedźwiedzie im niestraszne – ogrodzenia elektryczne chronią gospodarstwa i pasieki

Codzienne życie mieszkańców obok dużych drapieżników może okazać się wymagające dla obydwu stron. Jednak do osiągnięcia dobrej koegzystencji, w której praca w sąsiedztwie wilka czy niedźwiedzia jest możliwa bez występowania sytuacji konfliktowych, wystarczy kilka kroków. Najważniejszym z nich jest odpowiednia ochrona gospodarstwa lub pasieki. W tym celu Fundacja WWF Polska, tylko w tym roku, przekazała 56 zestawów ogrodzeń elektrycznych. 

W zgodzie z naturą

Występowanie dużych drapieżników jest kluczowym wskaźnikiem różnorodności biologicznej. Jednak sąsiedzi wilków czy niedźwiedzi często nie mają wiedzy jak prowadzić swoją działalność tak, aby była ona bezpieczna zarówno dla ich inwentarza jak i dzikiej przyrody. Właśnie dlatego Fundacja WWF Polska od lat podejmuje współpracę z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska. Wspólne działania mają na celu budowanie dobrego sąsiedztwa między ludźmi a dużymi drapieżnikami. Tylko w tym roku Fundacja WWF Polska przekazała do RDOŚ w Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim i Białymstoku 56 specjalistycznych zestawów ogrodzeń elektrycznych. Trafiły one następnie do potrzebujących lokalnych pszczelarzy jako zabezpieczenia do ochrony ich pasiek przed niedźwiedziami brunatnymi oraz do lokalnych hodowców do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami. Są to gospodarstwa znajdujące się w okolicy, w której zdarzają się incydenty ataków, a zakup ogrodzeń elektrycznych jest dla właścicieli zbyt dużym obciążeniem finansowym.

W Europie duże drapieżniki takie jak wilki i niedźwiedzie występują w krajobrazie zdominowanym przez człowieka, przez co może dochodzić do sytuacji konfliktowych jak na przykład ataki wilków na zwierzęta gospodarskie. Dysponujemy sposobami ograniczania wystąpienia takich zdarzeń. Dzięki wieloletniej, owocnej współpracy z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska i dystrybucji ogrodzeń elektrycznych wśród hodowców i pszczelarzy doprowadzamy do sytuacji, w której “wilk jest syty i owca cała”. Zarówno wilki jak i niedźwiedzie nie muszą być problematycznymi sąsiadami – mówi Piotr Chmielewski, specjalista ds. ochrony przyrody w WWF Polska.

W stronę dobrego sąsiedztwa

Odpowiednie zabezpieczanie gospodarstw pozwala ograniczyć straty przedsiębiorców. W obydwu przypadkach skuteczną formą ochrony są właśnie ogrodzenia elektryczne. Fundacja WWF Polska już od kilkunastu lat nieodpłatnie przekazuje to narzędzie pszczelarzom i hodowcom. Do tej pory WWF Polska przekazała ponad 360 zestawów takich ogrodzeń. W tym roku, pięć RDOŚ otrzymało od WWF łącznie 27 zestawów ogrodzeń elektrycznych dla pszczelarzy i 29 takich zestawów dla hodowców z regionu. Co więcej, we współpracy WWF Polska z gminami w woj. małopolskim i podkarpackim, zamontowano już ponad 50 kontenerów na odpady, specjalnie zabezpieczonych przed niedźwiedziami oraz przekazano 38 owczarków podhalańskich do ochrony owiec przed wilkami.

Fundacja WWF Polska planuje kontynuować współpracę z interesariuszami na rzecz dobrego sąsiedztwa ludzi i dużych drapieżników w kolejnych latach.

Źródło: infowire.pl

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione