KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-06-30

Inspekcja skontrolowała przetwory warzywne

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej przetworów warzywnych (kiszonek, marynat, warzyw konserwowych i chrzanu). Objęto nią 64 podmioty (w tym 5 prowadzących działalność w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego). Jakie wnioski?

Jak podaje Inspekcja, w zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 107 partii. Z uwagi na niewłaściwy smak i obecność ciała obcego zakwestionowano 2 partie (1,9%).

Z kolei parametry fizykochemiczne skontrolowano w 133 partiach, z czego 13 zakwestionowano (9,8%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niezgodnej z deklaracją masy netto po odcieku, ilościowej zawartości składnika charakterystycznego, zawartości soli i ekstraktu, a także obecności zanieczyszczeń organicznych.

Nieprawidłowości wykryto także w oznakowaniu. Stwierdzono je w 55 na 154 partiach. Dotyczyły one m.in.:

  •     Użycia nazwy wyrobu gotowego nieadekwatnej do jego składu.
  •     Braku wyszczególnienia w wykazie składników wszystkich użytych surowców.
  •     Podania składników bez zachowania porządku malejącego według ich masy.
  •     Braku informacji o ilościowej zawartości składnika podkreślonego w nazwie lub podania jej niezgodnie z prawdą.
  •     Braku informacji o zastosowanej metodzie utrwalania.
  •     Użycia określenia „tradycyjny” przy stosowaniu dodatków.
  •     Wskazania niezgodnego z prawdą pochodzenia produktu.
  •     Podania niezgodnie z przepisami informacji o wartości odżywczej, dacie minimalnej trwałości i ilości nominalnej.
  •     Nieczytelnego oznakowania (w tym zastosowania zbyt małej czcionki).

Źródło: IJHARS

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione