KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
3 lipca 2020

Rzepak ozimy - kalkulacje rolnicze

Rzepak jest znany ludzkości od kilku tysięcy lat. Obecnie towarowa produkcja koncentruje się w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Niezmienna popularność tej rośliny wynika z jej wielokierunkowego wykorzystania. Oprócz aspektów ekonomicznych rzepak ma bardzo ważną funkcję w płodozmianie upraw.

Na liście odmian roślin rolniczych 2019 COBORU są 153 odmiany rzepaku ozimego, w tym 17 nowych odmian zarejestrowanych w 2019 r.

Zgodnie z prognozą USDA z grudnia 2019 r. światowa produkcja rzepaku w sezonie 2019/2020 wyniesie 68 mln ton i będzie o ponad 5% mniejsza niż w sezonie 2018/2019.

Unijna jednostka monitorująca uprawy (MARS) przewiduje, że w Polsce średnie plony w 2020 r. powinny wynieść 2,77 t/ha wobec 2,73 t/ha w 2019 r., czyli o 1,3% więcej niż w 2019 r. i 0,1% mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 2,95 t/ha.

Cena rzepaku na giełdzie MATIF od lipca 2019 r. systematycznie wzrastała. 10 stycznia 2020 r. osiągnęła swoje maksimum – 421,5 €/t. Od tego dnia cena zaczęła gwałtownie spadać, by 16 marca 2020 r. osiągnąć swoje minimum 335,5 €/t. Tak duże tąpnięcie wiąże się z obniżeniem cen ropy naftowej i ogólnoświatowym zachwianiem gospodarki rynkowej.

Jednocześnie napływają informacje, że rzepak na nowe zbiory znacząco tanieje i kontraktowany jest obecnie na poziomie 1599–1635 zł/t w zakładach tłuszczowych. Natomiast firmy handlowe kupują rzepak po 1 550–1 600 zł/t.

Ceny rzepaku na przełomie 2019/2020 wg MATIF (euro/t)

Według MRiRW średnie, miesięczne ceny netto (2020 r.) płacone dostawcom w kraju kształtowały się następująco: styczeń – 1 685, luty – 1 693, marzec – 1 695, kwiecień – 1 707, maj – 1 718.

Tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha rzepaku ozimego według cen brutto nasion i środków do produkcji. 

Lp.

Poziom intensywności

Wyszczególnienie

Niski

20 dt/ha

Średni

30 dt/ha

Wysoki

40 dt/ha

A.

Wartość produkcji

4273

5923

7573

 

Nasiona rzepaku ozimego

3300

4950

6600

 

JPO (2019)1)

973

973

973

1

Materiał siewny

191

191

191

2

Nawozy mineralne

1155

1443

1819

3

Środki ochrony roślin

447

753

814

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3)

1793

2387

2824

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

2480

3536

4749

4

Usługi2)

442

510

544

5

Praca maszyn własnych

407

441

456

6

Pozostałe koszty

710

711

711

D

Koszty pośrednie (4+5+6)

1559

1662

1711

E

Koszty całkowite (B+D)

3352

4049

4535

F

Koszt jednostkowy (zł/dt)

168

135

113

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

921

1874

3038

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie
1) Jednolita płatność obszarowa 471,64 zł/ha, płatność za zazielenienie 316,54 zł/ha, płatność dodatkowa 184,98 zł/ha,
2) Zbiór,
3) Utrzymanie budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty.
Wykorzystano materiały: COBORU, MATIF, MRiRW

 

Marlena Małek

KPODR w Minikowie

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione