KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-07-03

Pandemia trwa, zaufanie rolników spada

Kwestionariusz w ramach Europejskiego wskaźnika zaufania rolników przeprowadzony w pierwszym semestrze 2020 r. wykazał lekkie polepszenie w nastrojach rolników w porównaniu do jesieni 2019 r. Jednakże wzrost ten nie równoważy negatywnych odczuć obecnych wciąż w państwach członkowskich. Ankietę przeprowadzono na wczesnym etapie pandemii COVID-19. Oznacza to, że do jej wyników należy podchodzić z rozwagą, nie zapominając o kontekście. Wyniki są bardzo różne i nie uwzględniają skutków pandemii dla produkcji i kanałów horeca.

Według wskaźnika nastroje rolników nie zmieniły się znacząco w porównaniu do poprzednich wyników. Mimo, że kwestionariusz nie odzwierciedla w pełni ogólnego wpływu pandemii, wywarła ona poważny wpływ na niektóre z krajów. Widać to we Włoszech, gdzie nastroje znacznie się pogorszyły.

Włochy były jednym z pierwszych krajów, w których wybuchła epidemia. Wywołało to drastyczny spadek zaufania widoczny w odczuciach rolników. Problemy we Włoszech w sposób zrozumiały spowodowane były trudnościami ze znalezieniem pracowników sezonowych, zamknięciem sektora horeca oraz spadkiem popytu krajów trzecich na wino. Doskonale widać to w wynikach. Zaufanie rolników było niskie również w Holandii. Głównym powodem prawdopodobnie był spadek popytu w sektorach sadownictwa i kwiatów, które zwykle wiosną notują szczyt sezonu.

Natomiast sytuacja w sektorach wieprzowiny i drobiu praktycznie się nie zmieniła. Zaufanie w Holandii prawdopodobnie jeszcze się obniży ze względu na nieunikniony krach w niektórych sektorach i spadek cen sprzedaży oraz w produkcji.

Na pytanie czy rolnicy zmagali się z wieloma problemami i trudnościami w prowadzeniu gospodarstw w czasie pandemii, najbardziej pozytywne były odpowiedzi niemieckich rolników - 62% stwierdziło, że nie borykało się z żadnymi trudnościami. Zaraz po nich były Włochy (56%) i Węgry (46%). Belgia osiągnęła najwięcej odpowiedzi, w których rolnicy stwierdzili, że napotkali na drobne trudności (72%).

Do najczęściej pojawiających się problemów wskazywanych przez rolników należały warunki meteorologiczne, koszty produkcji, spadek cen towarów rolnych i przepisy z zakresu środowiska. Kolejna edycja barometru uwypukli zmagania sektora w czasie pandemii COVID-19. Wskaźnik może okazać się probierzem, dzięki któremu Komisja Europejska zweryfikuje, na ile podjęte przez nią nadzwyczajne środki przyczyniły się do złagodzenia sytuacji w państwach członkowskich.

Źródło: Copa Cogeca

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione