KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-07-09

De Heus połączy siły z Golpasz S.A.

1 lipca 2020 roku firma De Heus podpisała z akcjonariuszami firmy Golpasz umowę przedwstępną w sprawie fuzji obu firm. 

De Heus oraz fundusze zarządzane przez Resource Partners GP, większościowego akcjonariusza Golpasz  S.A., wraz  z akcjonariuszami mniejszościowymi, uzgodniły warunki nabycia przez firmę De Heus wszystkich akcji firmy Golpasz S.A.

Proponowana transakcja obejmuje całość działalności Golpasz w zakresie produkcjii sprzedaży pasz dla zwierząt oraz  gospodarstwo rolne. Produkcja pasz prowadzona jest wczterech zakładach, których roczny potencjał produkcyjny wynosi 500 tysięcy ton. Centrala spółki znajduje się w Golubiu–Dobrzyniu. Połączenie De Heus i Golpasz wpisuje się w strategię rozwoju  obu firm, związaną z dostarczaniem polskim hodowcom nowatorskich rozwiązań w obszarze żywienia zwierząt. Golpasz, firma z ponad 50-cio letnią tradycją to polski lider w żywieniu indyków oraz obsłudze klientów w Polsce centralnej i wschodniej. 

Dołączając do  grupy De Heus, zespół  Golpasz będzie mógł skorzystać z międzynarodowego doświadczenia oraz wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu żywienia i hodowli zwierząt, a także z portfela narzędzi biznesowych, wspierających rozwój rynku.  Umożliwi to jeszcze  lepszą  odpowiedź  na  oczekiwania  polskich  hodowców i sprawi,  że wkład,  jaki  obie  firmy wnoszą w  produkcję  zrównoważonej  żywności  i rozwój polskiego rolnictwa będzie jeszcze bardziej widoczny.

De Heus, podobnie jak Golpasz, posiada wyspecjalizowaną i najnowszą wiedzę w zakresie żywienia, chowu i hodowli zwierząt. Dzięki temu możemy rozwijać i dostarczać rozwiązania żywieniowe  i  biznesowe,  szyte  na  miarę  potrzeb  polskich  hodowców. Dzięki  połączeniu potencjału, wiedzy i doświadczenia obu zespołów, najlepszych praktyk w zakresie tworzenia produktu oraz obsługi klientów, będziemy mogli stworzyć warunki do rozwoju ipracy jeszcze lepiej  odpowiadające  na  potrzebynaszych  klientów. Jestem  przekonany,  że  planowane połączenie przyniesie obustronne  korzyści pracownikom, klientom oraz partnerom obu przedsiębiorstw, w konsekwencji jeszcze mocniej napędzając rozwój polskiego przemysłu produkcji żywności - mówi Adam Zaleski, Dyrektor Generalny De Heus.

Dzięki połączeniu Golpasz i DeHeus będziemy w stanie uzupełnić i poszerzyć naszą ofertę dla klientów oraz będziemy mieli okazję do dalszego rozwoju segmentów rynku,w których już funkcjonujemy. Połączenie wiedzy i umiejętności naszych zespołów wykorzystamy dla dobra naszych klientów,dla  których  kluczem  do  sukcesu  jest  stałe  poprawianie  efektywności produkcji.Zarówno nasi pracownicy jak i klienci, skorzystajązeświatowegozasięgu działania, wzbogaconej ofertyi jeszcze lepszej obsługi. Niezmiennapozostanietroska o bezpieczeństwo żywienia i środowisko. - powiedział Wiesław Ilków, Prezes Zarządu Golpasz S.A

Zwielkim zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że Grupa De Heus zostanie nowym właścicielem Golpasz S.A. Cieszę się, że w okresie naszej inwestycji Golpasz skokowo zwiększył swoją działalność, utrzymał dotychczasowych i pozyskał nowych klientów oraz wdrożył nowoczesne rozwiązania w zakresie obsługi klienta.Mam nadzieję, że dołączenie do wiodącej światowej grupyjaką  jest  De  Heus,pozwoli Golpaszowijeszcze   lepiej obsługiwaćswoich dotychczasowych klientów.Umożliwi także skorzystaniez międzynarodowego doświadczenia Grupy  De  Heus,w żywieniu zwierząt,aby pozyskać nowych klientów i rozwinąć potencjał produkcyjnyu  obecnych  klientów. – powiedział  Aleksander  Kacprzyk,  współzałożyciel iPartner Zarządzający funduszu Resource Partners.

Wziąwszy  pod  uwagę  poufność  transakcji,  jej  warunki  finansowe  nie  zostały  ujawnione. Finalizacja proponowanej transakcji wymaga otrzymania niezbędnych zgód administracyjnych, a w szczególności zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do czasu wydania decyzji przez UOKiK,obie spółki będą funkcjonować jak dotychczas. Akcjonariuszom Golpasz  S.A.  przy  transakcji  doradzali:  DC  Advisory,  kancelaria  DLA  Piper oraz EY Polska.

Źródło: De Heus

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione