KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
3 sierpnia 2020

Czas na siew rzepaku ozimego

Sierpień to czas siewu rzepaku ozimego. Należy zastanowić się nad technologią, doborem zabiegów ochronnych i przede wszystkim wybrać odpowiednią odmianę lub odmiany.

Obecnie w Krajowym Rejestrze Odmian Roślin Uprawnych jest ich 154, a na polskim rynku firmy nasienne proponują także wiele ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych. Duża ich liczba utrudnia wybór, dlatego w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach podjęto się porównawczego wysiewu odmian rzepaku w celu oceny plonowania w lokalnych warunkach klimatycznych i glebowych.

W sezonie 2019/2020 na poletkach demonstracyjnych wysiane były 23 odmiany, w tym wiele rynkowych nowości, a wśród nich i takie, które dopiero będą rejestrowane. W kolejnym sezonie spodziewamy się jeszcze większej palety odmian, a wszystko po to, aby ułatwić rolnikom wybór odpowiedniej.

Plonowanie poszczególnych odmian można będzie sprawdzić na stronie internetowej www.lodr-bratoszewice.pl w zakładce „Informacje branżowe ⇒ Technologia produkcji ⇒ Produkcja roślinna ⇒ Poletka demonstracyjne”.

Poniżej prezentujemy przedstawiane przez hodowców opisy większości odmian, które były wysiane na poletkach w Bratoszewicach, a w Tabeli porównanie tych z Krajowego Rejestru pod względem wybranych cech na podstawie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian (PDO).

Odmiany mieszańcowe

 • ALASCO (Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce) To najnowsza odmiana mieszańcowa LG o wysokiej odporności na specyficzne rasy kiły kapusty, która została potwierdzona w oficjalnych badaniach Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w warunkach infekcji patogenami kiły kapusty;

charakteryzuje się wyjątkowym potencjałem plonowania oraz bardzo wysoką mrozoodpornością, potwierdzoną w oficjalnych badaniach COBORU 2016; jest tolerancyjna na warunki stresowe i bardzo dobrze sprawdza się uprawie uproszczonej; charakteryzuje się dobrą zdrowotnością roślin oraz bardzo dobrą odpornością na wyleganie; zalecana do uprawy na terenie całego kraju; kwitnienie i dojrzałość średnio wczesne.

 • AMBASSADOR (Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce) Odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV); innowacyjna linia genetyczna mieszańca łączy w sobie unikatowe cechy odpornościowe z wysokim poziomem plonowania; lider w badaniach rejestrowych COBORU pod względem plonowania (48 dt/ha – 119,4% wzorca w latach 2017–2019); należy do programu hodowlanego N-Flex;

odmiany wyselekcjonowane dla tego programu charakteryzują się efektywniejszym wykorzystaniem dostępnego azotu w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych; wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion idealnie zabezpiecza plon w niekorzystnych warunkach pogodowych; jej atutem jest także wyjątkowa zdrowotność roślin, szczególnie odporność na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7); unikatowy pakiet odpornościowy zabezpiecza plon w trudnych warunkach uprawy; sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju; kwitnienie i dojrzałość średnio wczesne.

 • ARCHITECT (Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce) Numer 1 w Polsce pod względem plonowania przy dużej regularności i powtarzalności w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU w latach 2017 – 132%, 2016 – 134%, 2015 – 136%;

bardzo wysoki potencjał plonowania zapewniają dodatkowe unikatowe jej cechy, takie jak: wybitna mrozoodporność, wysoka odporność na pękania łuszczyn i osypywanie nasion oraz wysoka zdrowotność roślin; kwitnienie i dojrzałość średnio wczesne. ATORA (Rapool Polska Sp. z o.o.) Charakteryzuje się stabilnym plonowaniem, niezależnie od warunków klimatycznych; buduje silny, głęboki system korzeniowy i jest tolerancyjna na okresowe susze; może być uprawiana na różnych stanowiskach: i słabszych, i dobrych; ma bardzo wysoką tolerancję polową na choroby występujące w uprawie rzepaku, w tym na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV); mocną jej stroną jest wysoka zimotrwałość; jest średnio wczesna w kwitnieniu oraz średnio późna w szybkości dojrzewania.

 • COPERNICUS (Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.) Wyhodowana w Polsce, przystosowana do lokalnych warunków uprawy; sprawdza się także na glebach lżejszych;

ma wysoką zimotrwałość i bardzo wysoki potencjał plonowania; odznacza się wysoką zawartością tłuszczu (47,9% w s.m.) oraz niską, bezpieczną glukozynolanów w śrucie; termin kwitnienia i dojrzewania – średni.

 • DUKE (Rapool Polska Sp. z o.o.) Charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością – podwójna odporność na choroby: wirusowe – gen odporności na żółtaczkę rzepy TuYV, grzybowe – gen odporności na suchą zgniliznę
   
 • RLM 7; może być uprawiana na glebach średnich i bardzo dobrych; jest tolerancyjna na okresowe susze, ma bardzo ważną cechę – wysoką odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion, co zapewnia ochronę plonu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych oraz wydłuża okres optymalnego zbioru nawet do 7-9 dni; zalecana do uprawy w regionach, w których występuje duża presja ze strony mszyc (wektorów TuYV); rośliny średniej wysokości, odporne na wyleganie i łatwe w omłocie; wcześnie rozpoczynają kwitnienie i średnio wcześnie dojrzewają.
   
 • ES CESARIO (Euralis Nasiona sp. z o.o.) Odmiana o wysokim i stabilnym plonowaniu, wysokiej jakości nasion oraz szeroko rozumianej zdrowotności roślin; łączy odporność na osypywanie i wyleganie z zimotrwałością; ma krótsze łuszczyny, co zwiększa wytrzymałość na pękanie, niezależnie od powodów: nawalnego deszczu lub gradu czy fizjologicznego zaschnięcia rośliny. 
 • ES Cesario w dobrej kondycji przetrwał ciężką zimę 2015/2016, a wśród odmian zarejestrowanych w 2016 roku był jedną z najlepiej zimujących; szczególnie dobrze spisuje się w latach trudnych; ma gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma) – gen RLM 7.

 • ES ELDORADO (Euralis Nasiona sp. z o.o.) Ze względu na budowę łuszczyny bardzo odporna na osypywanie się nasion niezależnie od powodów: nawalnego deszczu lub gradu czy fizjologicznego zaschnięcia rośliny; łuszczyny są dość krótkie i odporne na działanie warunków fizycznych; krótsze łuszczyny rzepaku – to większa odporność na pękanie; ma gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma) – gen RLM 7; charakteryzuje się ponadprzeciętnym zaolejeniem nasion.

 • MEMORI CS (Caussade Nasiona Polska Sp. z o.o.) Wiernie i regularnie plonująca, ustanawiająca rekordy plonowania na polach produkcyjnych nawet w latach z niekorzystnym układem pogody; odmiana na ciężkie czasy z głęboko sięgającym systemem korzeniowym oraz mocnej i stabilnej budowie części nadziemnej; wysoka zimotrwałość roślin potwierdzona doświadczeniami w krajach Europy Środkowowschodniej (Polska, Ukraina, Białoruś); doskonała tolerancja roślin na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma lingam) potwierdzona najwyższą oceną w badaniach rejestrowych we Francji oraz wysoka polowa odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV); niezawodność plonowania w każdych warunkach klimatycznoglebowych; kwitnienie i dojrzałość średnio późne.

 • PRINCE (Rapool Polska Sp. z o.o.) Jako jedna z pierwszych z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV); zalecana do uprawy na stanowiskach od średnich do bardzo dobrych; odmiana w typie kompaktowym o roślinach średniej wysokości odpornych na wyleganie; jesienią tworzy płaską rozetę, która umożliwia bardzo dobre przygotowanie roślin do zimowania; ze względu na dobry wigor rozwoju początkowego może być wysiewana w opóźnionych terminach; ma bardzo wysoką tolerancję na najczęstsze choroby, takie jak: sucha zgnilizna czy zgnilizna twardzikowa; stabilnie plonuje w różnych warunkach wegetacji; wcześnie kwitnąca i średnio wcześnie dojrzewająca.

 • PR46W20 (Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce) Odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości, dobrze znosi okresowe niedobory wody; ma stabilne plonowanie w wieloleciu oraz wysoki plon oleju – zawartość oleju 48,5%, zawartość glukozynolanów 12,6 µM/g. PT271 (Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce). Odmiana bardzo dobrze nadająca się do siewu punktowego i strip-till; szybko rozwija się jesienią i bardzo dobrze regeneruje się po zimie; ma podwyższoną tolerancję na Phomę – gen RLM 7 oraz wysoki potencjał plonu ziarna i oleju – zawartość oleju ok. 47,5%, glukozynolanów 12,0-14,0 µM/g.

 • SIRTAKI CS (Caussade Nasiona Polska Sp. z o.o.) Bardzo wysoki potencjał plonowania odmiany osiągany dzięki wysokiej masie tysiąca nasion; corocznie i wiernie plonuje, czego potwierdzeniem są trzyletnie wyniki z badań rejestrowych COBORU oraz doskonałe rezultaty z pól produkcyjnych z ostatnich lat; dzięki intensywnemu rozwojowi jesiennemu tolerancyjna na opóźnione siewy; silny wigor roślin stwarza możliwość siewu nawet na słabszych stanowiskach; kwitnienie i dojrzałość średnio wczesne.

 • SY FLORIDA (Syngenta Polska Sp. z o.o.) Odmiana wczesna, o średniej wysokości; ma dobrą zimotrwałość i przeciętne wymagania glebowe; odznacza się bardzo dobrym wigorem jesiennym; ma gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych RLM 7; w oficjalnych doświadczeniach COBORU w latach 2014–2016 plonowała średnio na poziomie 118% wzorca.

 • TEMPTATION (Rapool Polska Sp. z o.o.) To najnowsza propozycja odmiany firmy Rapool z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (wpisana do krajowego rejestru w 2020 r.); można ją= uprawiać na stanowiskach od słabszych do dobrych; w trakcie wegetacji doskonale radzi sobie z różnymi warunkami atmosferycznymi; wyróżnia ją duży wigor w okresie jesiennym; jest dobrym rozwiązaniem w przypadku opóźnienia siewów; mimo szybkiego początkowego wzrostu nie ma tendencji wynoszenia stożka wzrostu; odporność na wirusa zapewnia jej optymalne zbudowanie rozety liściowej i dobre przygotowanie do przezimowania; rośliny zdrowe, odporne na wyleganie o bardzo wysokiej stabilności plonowania niezależnie od poziomu porażenia wirusem; dodatkową cechą podnoszącą jakość technologiczną jest wysoka zawartość tłuszczu w nasionach; średnio wcześnie kwitnie i dojrzewa; przy tym warto zwrócić uwagę na bardzo szybkie wypełnianie łuszczyn, równomierne dojrzewanie i szybkie oddawanie wody, co ułatwia zbiory i zmniejsza ryzyko strat. Na poletkach prezentowane były także odmiany mieszańcowe: PX 128, X 16WT297C (nowa), PT 274, PT 248 z hodowli Pioneer. Odmiany populacyjne

 • CHROBRY (Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.) Odmiana ma doskonałą zimotrwałość i niskie wymagania glebowe; pochodzi z krzyżówki z odmianą Monolit; bardzo wysoko plonuje, a jednocześnie jej dobra odporność na wyleganie ułatwia sprawny zbiór.

 • ES FUEGO (Euralis Nasiona Sp. z o.o.) Dobrze znosi wysoką presję takich chorób, jak: cylindrosporioza i werticilioza rzepaku; daje plon najwyższej próby z wysoką zawartością tłuszczu w suchej masie nasion; charakteryzuje się silnym wczesnym wigorem przy jednoczesnym braku tendencji do elongacji jesiennej szyjki korzeniowej; dzięki dużym zdolnościom adaptacyjnym może być wysiewana praktycznie na wszystkich rodzajach stanowisk z wyjątkiem tych najbardziej zdegradowanych (gleby w niskiej kulturze); odznacza się wysoką wiernością (stabilnością) plonowania.

 • HEVELIUS (Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.) Ma bardzo dobrą zimotrwałość oraz regenerację ewentualnych uszkodzeń zimowych; szybko rozwija się po siewie, wytwarza dużą liczbę rozgałęzień bocznych (13-14) i wcześnie kwitnie; jest dość odporna na wyleganie.

 • ZAKARI CS (Caussade Nasiona Polska Sp. z o.o.) Potencjał porównywalny z odmianami mieszańcowymi; najwyższy wynik plonowania (58,3 dt/ha) w doświadczeniach rejestrowych w Czechach spośród odmian populacyjnych i wyższy niż 21 odmian mieszańcowych (117% wzorca); doskonały wynik 51,0 dt/ha (112% wzorca) w roku 2016 (UKZUZ Czechy) potwierdza wysoką stabilność plonowania; niewymagająca intensywnej agrotechniki; można ją uprawiać na wszystkich rodzajach gleb; kwitnienie i dojrzałość średnio wczesne.

 
Władysław Kowalski 
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione