KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-07-15

Czy infradźwięki z elektrowni wiatrowych szkodzą zdrowiu?

Ludzie mieszkający w pobliżu farm wiatrowych zgłaszali symptomy mogące świadczyć o negatywnym oddziaływaniu turbin na ich zdrowie. Postanowiono to sprawdzić i przeprowadzono badanie wśród mieszkańców miejscowości sąsiadujących z dwoma farmami wiatrowymi Santavuori (17 x 3,3 MW) i Kopsa (3 x 3 MW + 10 x 3,3 MW).

W eksperymencie wykazano, że infradźwięki zmierzone i nagrane w otoczeniu tych farm są  nie tylko niesłyszalne dla ucha ludzkiego, ale także nie wywołują żadnych skutków fizjologicznych. 

Prowadzone od wielu lat badania – w tym eksperyment na zlecenie fińskiego rządu – nie dają dowodów naukowych na powiązanie zgłaszanych objawów z potencjalnym wpływem infradźwięków. 

Biuro premiera Finlandii zleciło opracowanie na temat oddziaływań infradźwięków z elektrowni wiatrowych. Projekt badawczy miał ocenić, czy mają one szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi. Badanie obejmowało trzy części: ankietową, pomiarową (całoroczne, ciągłe pomiary na zewnątrz i wewnątrz budynków wraz z ich nagraniem), a także laboratoryjne eksperymenty prowokacyjne. 
W ankietach respondenci kojarzyli szerokie spektrum obserwowanych u siebie objawów zdrowotnych z domniemanym oddziaływaniem infradźwięków, wibracji lub pola elektromagnetycznego z turbin wiatrowych. Tymczasem pomiary wykazały, że poziomy infradźwięków z turbin były podobne do tych występujących zwykle w środowisku miejskim.

Eksperyment wykazał, że ludzie nie odróżniają nagrań z pasmem infradźwiękowym od nagrań go pozbawionych i nie wskazują ich jako bardziej dokuczliwych. Brak takiego wpływu wykazano też w grupie osób zgłaszających wcześniej objawy utożsamiane przez nich z działaniem farmy. 
Podczas eksperymentu obserwowano reakcje fizjologiczne m.in. badano czy infradźwięki z turbin nie aktywizują układu nerwowego np. nie wpływają na funkcje serca i elektryczną reaktywność skóry, które są dobrymi wskaźnikami reakcji kojarzonych ze stresem. Wykazano, że infradźwięki emitowane przez turbiny nie były słyszane ani wyczuwane nawet przez grupy oceniające się jako szczególnie wrażliwe. Zarówno grupa wrażliwa jak i kontrolna nie wykazywały reakcji na działanie infradźwięków. Podważa to hipotezy o możliwych utajonych reakcjach fizjologicznych, które sugerują niektóre źródła.

Źródło: PSEW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione