KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
29 listopada 2017

Kalkulacje rolnicze - krowa mleczna

Ceny mleka w ostatnim czasie systematycznie pną się w górę. Gospodarstwa, które przetrwały ostatni głęboki kryzys w mleczarstwie mogą obecnie inwestować oraz zwiększać wydajność stada krów.

Kwoty mleczne zostały zlikwidowane ponad dwa lata temu. Mimo że dużo mówiło się na ten temat, nowa rzeczywistość i tak okazała się dla producentów mleka bardzo trudna. Surowca zaczęło przybywać, a jego cena systematycznie malała. Wiele mleczarni płaciło poniżej złotówki za litr. Pogorszenie się opłacalności produkcji spowodowało, że spora grupa rolników zrezygnowała z utrzymania stada krów mlecznych. Sprzedaż poniżej kosztów produkcji to praktycznie równia pochyła prowadząca do upadku.

Sytuacja na rynku mleka zaczęła poprawiać się w połowie ubiegłego roku. Analizując rynek mleka w Polsce, należy zawsze odnosić się do sytuacji światowej, a tam od kwietnia 2016 roku ceny przetworów mleczarskich rosną. Wraz z tym rosną także ceny mleka w Polsce. Zdaniem ekspertów wzrost cen produktów mleczarskich na światowych rynkach wynika głównie ze zwiększonego importu tych asortymentów przez Chiny, Filipiny, USA i Meksyk. Dodatkowo na rosnące ceny wpływa również spadek produkcji mleka na półkuli południowej, w takich krajach jak Urugwaj, Argentyna, ale też Australia, Nowa Zelandia.

Pomimo że statystycznie ceny mleka w Polsce stopniowo gonią kraje Unii Europejskiej, różnice nadal są dość istotne. W okresie styczeń – sierpień 2017 r. średnia cena za 100 kg mleka w krajach Wspólnoty wynosiła 33,48 euro/100 kg i była o 8,1 euro wyższa w porównaniu z analogicznym okresem rok temu. W tym samym czasie polskie mleczarnie płaciły przeciętnie 31,63 euro/100 kg, co przekłada się na roczny wzrost stawki o 6,7 euro.

Nasi najwięksi konkurenci, a więc holenderscy, niemieccy czy francuscy rolnicy otrzymywali w sierpniu br. przeciętnie odpowiednio: 38,5, 35,89 i 34,98 euro/100 kg mleka (wg szacunkowych danych Komisji Europejskiej z września br.). Eksport polskich produktów mleczarskich ma się dobrze. Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów w pierwszej połowie bieżącego roku Polska sprzedała produkty mleczarskie za 984 mln euro. To aż 42% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zespół Ekspertów Banku BGŻ BNP PARIBAS przewiduje, że jeśli do końca 2017 roku utrzyma się dobra koniunktura na światowym rynku mleczarskim, relatywnie wysokie ceny skupu mleka w Polsce mogą jeszcze nieco wzrosnąć. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętna krajowa cena skupu mleka w sierpniu 2017 roku wyniosła 1,39 zł/l i była wyższa o 33,2% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i o 3,5% od ceny wypłaconej w lipcu 2017 roku.

Poniższa tabela zawiera kalkulację chowu krowy mlecznej w technologii żywienia opartej na sianokiszonce i kiszonce z kukurydzy według cen brutto środków do produkcji z października 2016 r. Cena skupu 1 l mleka w woj. kujawsko-pomorskim wg GUS w sierpniu 2017 r.

Kalkulacja chowu krowy mlecznej                                           

                                                                                                 Wydajność:

Lp. Wyszczególnienie 4500 l 5500 l 6500 l
A Wartość produkcji 6828 8068 9303
  Mleko (1,34 zł/l) 6030 7370 8710
  Krowa wybrakowana, cielę 1275 1275 1275
  Jałówka cielna hodowlana (-) -800 -900 -1000
  Płatność do krów (2) 323 323 323
1. Pasze z zakupu 366 570 855
2. Pasze potencjalnie towarowe 331 496 633
3. Pasze własne nietowarowane  598 673 749
4. Inne koszty (3) 658 715 790
B. Koszty bezpośrednie (1+2+3+4) 1952 2454 3027
C. Nadwyżka bezpośrednia (A-B) 4876 5614 6281
5. Praca maszyn własnych 976 983 991
6. Pozostałe koszty (4) 1413 1573 1739
D. Koszty pośrednie (5+6) 2389 2556 2730
E. Koszty całkowite (B+D) 4341 5010 5757
F. Koszt jednostkowy (zł/l) 0,96 0,91 0,89
G. Dochód rolniczy netto (C-D) 2487 3058 3551

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR
w Minikowie
1) – średnia cena mleka w sierpniu 2017 r. w woj. kujawsko-pomorskim wg
GUS,
2) – stawka płatności do krów z 2016 r. (w czasie opracowywania stawka za
2017 r. nie była znana),
3) – inseminacja, usługi weterynaryjne, środki czystości, znakowanie,
4) – koszty utrzymania budynków, koszty ogólnogospodarcze, koszty
produkcji pasz własnych.

 

 

 

kontakt1.jpg
Zofia Dymińska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione