KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
18 lipca 2020

Innowacyjna ochrona buraka cukrowego

W Unii Europejskiej postępuje proces wycofywania wielu substancji aktywnych pestycydów i co za tym idzie zmniejsza się spektrum środków ochrony, jakim dysponują rolnicy w ochronie swoich upraw. Problem ten dotyka także plantatorów buraków cukrowych, dla których po wycofaniu desmedifamu możliwości zwalczania chwastów będą znacznie ograniczone.

Światełkiem w tunelu jest technologia CONVISO® SMART, która opiera się na konwencjonalnej uprawie odmian buraków cukrowych, które wykazują tolerancję na herbicydy z grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS) o szerokim zakresie zwalczania chwastów. Technologia ta jest oparta na dwóch nieodłącznych elementach, odmiany buraka odpornej na herbicydy z grupy inhibitorów ALS i odpowiednio dobranego herbicydu z tej grupy. Powstała w ścisłej współpracy firmy Bayer AG, która opracowała herbicyd Conviso One, z firmą KWS Saat SE, która jest hodowcą odmian buraka cukrowego odpornych na ten herbicyd.

Conviso One – to powschodowy herbicyd należący do grupy inhibitorów ALS. Zawiera dwie substancje czynne: 50 g/l  foramsulfuronu z grupy sulfonylomoczników i 30 g/l i tienkarbazonu metylu należącego do izoksazoli. Oznacza to, że preparat działa zarówno doglebowo, jak i nalistnie. Foramsulfuron pobierany jest przez liście i zwalcza szeroką gamę chwastów jednoliściennych, w tym: chwastnicę jednostronną, owies głuchy, perz właściwy, wiechlinę roczną, włośnice, życice oraz samosiewy zbóż. Tienkarbazon metylu jest pobierany zarówno przez liście, jak i poprzez system korzeniowy chwastów.

Stabilizuje on działanie foramsulfuronu oraz poszerza spektrum zwalczanych chwastów o szereg gatunków uznawanych za trudne do wyeliminowania, w tym praktycznie wszystkie gatunki rdestów, rumiany, ostrożeń polny. Dodatkowo poprzez fakt, że tienkarbazon metylu stosunkowo długo utrzymuje się w górnej warstwie gleby, Conviso One blokuje kiełkowanie wielu gatunków chwastów także po wykonaniu samego zabiegu. Herbicyd ten w wyraźny sposób opóźnia zachwaszczenie wtórne na plantacji. Jest to szczególnie widoczne w przypadku tych gatunków, które często wschodzą po kolejnych opadach deszczu (np. chwastnica jednostronna czy komosa biała). Można go zastosować w każdej fazie rozwoju buraka cukrowego w odmianach Smart KWS, ponieważ są one całkowicie odporne na ten herbicyd. Ograniczenie wynika tylko z tego, że zbyt wyrośnięte buraki zasłaniają glebę i obniżają skuteczność pokrycia jej preparatem.

O dokładnym terminie jego zastosowania decyduje tempo rozwoju komosy białej, która jest rośliną wskaźnikową. Pierwszą dawkę 0,5 l/ha aplikuje się, gdy największa komosa nie przekracza fazy 2 liści właściwych. Drugi – także 0,5 l/ha – po 10-14 dniach w zależności od przebiegu pogody, wilgotności gleby i fazy następnej fali wschodzących chwastów.

W przypadku przekroczenia optymalnego momentu zwalczania komosy, tzn. gdy chwast wykształci już 4 liście właściwe, można wykonać jednorazowy zabieg w dawce całkowitej 1 l/ha. Chwasty mogą być likwidowane w fazie 2 liści właściwych, co wydłuża czas dostępu na pole i wykonanie zabiegu, który jest znacznie bardziej ograniczony przy standardowej technologii ochrony. Za pomocą tylko dwóch aplikacji herbicydu można się pozbyć szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych i jednoliściennych, w tym również gatunków uporczywych, takich jak: komosy białej, szarłatu szorstkiego, rdestów, maruny bezwonnej, ostrożnia, chwastnicy jednostronnej, a także samosiewów zbóż czy rzepaku.

Technologia dodatkowo wprowadza do gleby znacznie mniej substancji aktywnej niż przy wykorzystywaniu metod tradycyjnej ochrony chemicznej, kiedy aplikujemy jej nawet blisko 3000 g na ha.

Drugim nieodzownym elementem technologii CONVISO® SMART są odmiany odporne na herbicyd Conviso One. Zastosowanie go na tradycyjne prowadzi do ich całkowitego zniszczenia. Firma KWS Saat SE wyhodowała do technologii CONVISO® SMART nowe odporne odmiany buraka cukrowego oznaczone jako Smart przed nazwą odmiany. Obecnie nie są one zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Odmian, ale Smart Gladiata KWS bierze udział w badaniach rejestracyjnych prowadzonych przez COBORU. Natomiast odmiany Smart Johanna KWS, Smart Janninka KWS i Smart Belamia KWS są wpisane do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych i mogą być u nas uprawiane. Nie są one otrzymywane w technologii GMO, ale dzięki hodowli, która rozpoczęła się przed 15 laty i wymagała znalezienia w ogromnej liczbie 1,5 miliarda roślin jednej odpornej na te właśnie substancje aktywne.

W badaniach własnych KWS zlokalizowanych w warunkach produkcyjnych uprawy buraka cukrowego w Polsce w 22 miejscach, gdzie zastosowano technologię CONVISO® SMART uzyskano porównywalne do odmian uprawianych w tradycyjnej technologii wyniki. We wszystkich przypadkach skuteczność zwalczania chwastów w technologii CONVISO® SMART wszystkich występujących gatunków była bardzo wysoka, a ich populacja nie wpłynęła na uzyskiwane plony. Nieliczne chwasty, które pozostały po zabiegach Conviso One, nie weszły w fazę generatywną i pozostawały poniżej łanu buraków. Technologia CONVISO® SMART stanowi przełom w ochronie buraka cukrowego i jest odpowiedzią na wycofanie herbicydów opartych na desmedifamie.

 

Władysław Kowalski

ŁODR w Bratoszewicach

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione