KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
20 lipca 2021

Sucha dezynfekcja - jaka skuteczność działania?

Najważniejszym działaniem profilaktycznym w hodowli trzody chlewnej jest prowadzenie regularnej dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich. Ma ona na celu przede wszystkim zabezpieczenie zwierząt przed zakażeniem poprzez niszczenie różnych wirusów chorobotwórczych w środowisku, w którym przebywają świnie.

W wielu fermach nie docenia się wagi i znaczenia dezynfekcji. W związku z tym w większości przypadków jest wykonywana niepoprawnie lub nie przeprowadza się jej wcale. Skutkiem takiego podejścia wielu hodowców jest spadek odporności zwierząt, obniżenie skuteczności szczepień profilaktycznych i podawanych leków. W efekcie zwiększa się liczba upadków, dochodzi do obniżenia wyników produkcyjnych.

Preparaty wykorzystywane w suchej dezynfekcji (w postaci proszku lub granulatu) stanowią doskonałe uzupełnienie popularnych i najczęściej stosowanych metod higienizacji chlewni. Można ich używać w obecności zwierząt bez zagrożenia
dla ich zdrowia i dobrostanu, co jest dodatkową korzyścią. Posypki jednak charakteryzują się mniejszą skutecznością i węższym spektrum działania, w porównaniu do środków funkcjonujących w mokrej dezynfekcji, tzn. nie oddziałują na wszystkie pato-
geny chorobotwórcze.

Kilkanaście lat temu dość często spotykaną praktyką było odkażanie podłóg w chlewni wapnem palonym. Niestety, środek ten powoduje u świń poparzenia skóry, co sprawia, że jego stosowanie w obecności trzody chlewnej jest niewskazane.

Sucha dezynfekcja umożliwia na bieżąco redukować liczebność drobnoustrojów w otoczeniu zwierząt. Jest to szczególnie ważne na porodówkach, ponieważ prosięta są najbardziej narażone na działanie występujących w środowisku ich bytowania mikroorganizmów chorobotwórczych. Zastosowanie tej metody może wpływać także pozytywnie na kondycję loch. Powiązane jest to z eliminacją zarazków, które mogłyby wywołać zapalenie wymienia, a w dalszej kolejności doprowadzić do bezmleczności poporodowej.

Warto wspomnieć, że suchą dezynfekcją można objąć także same zwierzęta. Do utrzymania higieny i osuszania prosiąt stosuje się preparaty w postaci proszków do posypywania noworodków oraz miejsc ich przebywania. Skuteczna redukcja mikroorganizmów chorobotwórczych w chlewni nie jest jedynym pożytkiem wynikającym z zastosowania suchej dezynfekcji.

Działanie to wpływa także dodatnio na utrzymanie optymalnego mikroklimatu w budynku inwentarskim. W istotny sposób pomaga obniżyć stężenie nieprzyjemnego zapachu w obiekcie, a więc ogranicza emisję amoniaku czy siarkowodoru. Za ich
powstanie odpowiadają znajdujące się w oborniku lub gnojowicy drobnoustroje prowadzące rozkład mikrobiologiczny materii organicznej.

Nie można całkowicie wyeliminować tych gazów z pomieszczeń, warto jednak dążyć do zmniejszenia ich stężenia z dwóch dość istotnych powodów: korzyści zdrowotnych i ograniczenia uciążliwości zapachowej.

Drażniące działanie amoniaku wpływa na obniżenie odporności błon śluzowych układu oddechowego i występowanie licznych chorób. Poza tym związek ten może powodować uszkodzenia układów: nerwowego i krążenia, a także prowadzi do osłabienia
struktury racic.

Sucha dezynfekcja wpływa również na zmniejszenie wilgotności powietrza w chlewni. W okresie zimowym wysoki poziom pary wodnej wzmaga uczucie zimna, latem zaś zwiększa ryzyko wystąpienia objawów stresu cieplnego u zwierząt. Stosowane preparaty wiążą wilgoć obecną nie tylko w powietrzu, lecz także na powierzchni legowiskowej.

Kolejnym plusem jest także ograniczenie populacji much w obiekcie. Zabieg pomaga skutecznie zmniejszyć liczebność larw owadów, co w połączeniu z chemicznym zwalczaniem osobników dorosłych pozwala zminimalizować występowanie tych
insektów w chlewni.

Sucha dezynfekcja może być przeprowadzana w obiektach o ściółkowym, jak i rusztowym systemie utrzymania. Zastosowanie preparatu polega na jego równomiernym rozprowadzeniu na powierzchni podłogi, a także w pobliżu automatów paszowych i poideł, gdzie nagromadzenie patogenów jest zazwyczaj największe. Zalecane dawkowanie posypki to około 50-100 g/m² (dokładniejsze informacje na ten temat można znaleźć na etykietach producenta).

Przy wykonywaniu tych czynności trzeba zwrócić uwagę na względy bezpieczeństwa. Przedostanie się środka do dróg oddechowych może je podrażnić, więc przed zabiegiem należy zakładać maseczkę ochronną oraz rękawiczki. Zdarza się też, że produkty do suchej dezynfekcji powodują korozję metalowych elementów wyposażenia chlewni. Cechują się jednak wysoką skutecznością działania, ograniczają rozwój bakterii, wirusów i grzybów, niszczą larwy much, a tym samym redukują liczbę owadów w budynkach, wpływają pozytywnie na mikroklimat w pomieszczeniu inwentarskim poprzez osuszanie podłoża i powietrza oraz wiązanie amoniaku i zmniejszenie jego stężenia. Oczywiście, nie mogą zastępować specyfików do dezynfekcji mokrej.

 

Anna Jaros

ŁODR w Bratoszewicach

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione