KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-07-17

Bezpieczny przepis na stóg

Jeśli myślimy, że postawić stóg każdy może jak mu się podoba, to jest w błędzie.

To jak należy stawiać stogi określone jest przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. A więc, jak postawić bezpieczny stóg i to zgodnie z przepisami?


Przede wszystkim strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie może przekraczać powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3. 


Ale to nie wszystko. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

  1. od budynków wykonanych z materiałów:
  • palnych - 30 m,
  • niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;
  1. od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;
  2. od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;
  3. od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;
  4. od lasów i terenów zalesionych - 100 m;
  5. między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.

Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
 
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione