KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-07-21

Wsparcie w ramach zaprzestania działalności połowowej

ARiMR ogłosiła nabór wniosków o wsparcie dla armatorów statków rybackich w celu zrekompensowania strat gospodarczych z tytułu zaprzestania działalności połowowej, spowodowanej epidemią COVID-19. Sprawdź stawki pomocy i wazne terminy!

16 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  7 lipca 2020 r., którego przepisy określają zasady przyznawania pomocy, w przypadku gdy tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ma miejsce między dniem 1 lutego 2020 r. a dniem 31 grudnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID – 19.

Na podstawie  ww. rozporządzenia Agencja będzie przyznawała pomoc armatorom statków rybackich, przy użyciu których wykonywane jest rybołówstwo komercyjne.

W dniu 17.07.2020 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie, zgodnie z którym pomoc w ramach zaprzestania działalności połowowej,  przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni, w przypadku, gdy tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ma miejsce między 1 lutego a 31 sierpnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID-19 – link do ogłoszenia o naborze wniosków.

Wnioski o dofinansowanie w ramach ww. naboru można składać w terminie od dnia 24 lipca 2020 r. do dnia 30 lipca 2020 r. włącznie - wzór wniosku o dofinasowanie wraz z instrukcją wypełniania – link.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc w ramach zaprzestania działalności połowowej przyznaje się  w formie  rekompensaty w wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.

Rekompensata przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni i jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:
1) poniżej 10 m – w wysokości 950 zł,
2) od 10 m do 11,99 m – w wysokości 1050 zł,
3) od 12 m do 18 m – w wysokości 1450 zł,
4) od 18,01 m do 24 m – w wysokości 1750 zł,
5) powyżej 24 m – w wysokości 2250 zł
– za każdy dzień tego zaprzestania

Długość całkowitą statku rybackiego określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Gdzie i w jakiej formie należy złożyć wniosek o dofinansowanie? 

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji (tj. port macierzysty jednostki rybackiej).

Kolejność przyznawania pomocy

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zostanie zaproszony do podpisania umowy o dofinansowanie. Wypłata pomocy następuje po złożeniu wniosku o płatność i jego pozytywnej weryfikacji przez ARiMR. 

Źródło: ARiMR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione